Kirjoituskutsu: Fasismin ja populismin lumo

Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (1/2024)

Kirjoittajat

  • Lehden toimitus

Abstrakti

Suomalaisen fasismin perintö on viime vuosina ollut laajan keskustelun ja tutkimuksen kohteena (mm. Silvennoinen ym. 2016; Swanström 2018), ja sen yhteydet sotien perintöön, kansallisuusaatteeseen ja populismin ääri-ilmiöihin ovat olleet paljon esillä. Tutkimus ja keskustelu ovat kuitenkin pääasiassa kiinnittyneet poliittiseen ja yleiseen historiaan. Tämän teemanumeron
tarkoituksena on luoda katsausta suomalaisen fasismin kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen affektiivisuuteen.

Osasto
Uutiset

Julkaistu

2022-11-16

Viittaaminen

toimitus, L. (2022). Kirjoituskutsu: Fasismin ja populismin lumo: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (1/2024). Kulttuurintutkimus, 39(3), 59. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122748