Vammaistutkimus koulutuspoliittisia ja antikapitalistisia kyvykkyysoletuksia haastamassa

Digitalisaation ajan ihmisteollisuus

Kirjoittajat

  • Touko Vaahtera Itä-Suomen yliopisto
  • Sirpa Lappalainen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

kriittinen vammaistutkimus, kulttuurintutkimus, digitalisaatio, autonominen marxismi

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme rinnakkain tulevaisuuteen suuntautuvan koulutuspoliittisen visioinnin ja autonomisen marxismin kykyoletuksia. Perustamme näkökulmamme kykyoletuksiin vammaistutkimukseen, erityisesti yhdysvaltalaisten vammaistutkijoiden Merri Lisa Johnsonin ja Robert McRuerin esittämään rampatieto-oppiin. Aineistoamme – digitalisaatiota käsitteleviä koulutuspoliittisia tekstejä ja autonomisen marxismin näkökulmasta työelämää tarkastelevia tutkimustekstejä – lähestymme kulttuurintutkimuksellisesta artikulaation teoriasta käsin. Analysoimme ensin oletuksia Opetushallituksen tuottamasta Osaaminen 2035 -raportista. Tämän jälkeen syvennämme analyysiamme tuomalla esiin yhteyksiä koulutuspoliittisten kykyoletusten ja autonomisen marxismin oletusten välillä. Esitämme, että nykyistä työelämää, jossa tarvitaan vaikeasti mitattavia yleisiä kykyjä, olisi helppoa analysoida soveltamalla autonomisen marxismin piirissä kehitettyä ideaa ihmisen yleisistä kyvyistä. Autonomisen marxismin mukaan yleiset kyvyt ovat oleellisia nykytaloudessa ja siksi riiston kohteita. Argumentoimme kuitenkin, että tällainen näkemys ei haasta kykyjen ideaa ja saattaa lopulta toimia antikapitalisia pyrkimyksiä vastaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-07-05

Viittaaminen

Vaahtera, T., & Lappalainen, S. (2023). Vammaistutkimus koulutuspoliittisia ja antikapitalistisia kyvykkyysoletuksia haastamassa: Digitalisaation ajan ihmisteollisuus. Kulttuurintutkimus, 40(2), 27–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122782