Dataohjautuvaa terveydenhoitoa tarinoimalla tekemässä

Asiantuntijapuheen kertomuksellinen lupauksellisuus

Kirjoittajat

  • Ilpo Helén

Avainsanat:

Datafikaatio, terveydenhoito, narratologia, puheteko, asiantuntijapuhe

Abstrakti

Dataohjautuvan terveydenhoidon lupausta ja mielikuvastoja koostetaan ja pidetään yllä kertomusten avulla. Kehkeytyvää teknologiaa koskevat lupaukselliset kertomukset eivät pelkästään esitä tulevaisuudenmaisemia vaan myös huolehtivat mielikuvastojen ylläpidosta ja edistävät teknologian juurruttamista. Tämä artikkeli on narratologinen analyysi suomalaisesta asiantuntijapuheesta, joka koskee kehittyneen datalouhintateknologian käyttöä terveydenhoidossa. Se osoittaa kertomusten täyttävän edellä mainitut ylläpito- ja edistämistehtävät suojelemalla datalouhinnan lupausta, antamalla tilaa ja joustavuutta tulevaisuutta koskevien mielikuvien muokkaamiselle sekä kytkemällä tulevaisuudennäkymät toimintaan ja käytäntöihin, jotka pyrkivät tekemään lupauksista totta. Artikkeli nostaa esiin kaksi tärkeää kerronnallista ainesosaa: kertomusrakenteen avoimuus on väline edistää datalouhintateknologian käyttöä terveydenhoidossa kutsumalla ammattilaisia ja muita asianosaisia mukaan innovaatiopyrintöön. Dataa syyllistävä kerronta puolestaan tarjoaa suojaa terveydenhoidon kannalta keskeneräiselle ja kehitysprosessissa olevalle teknologialle ja sen lupaukselle. Datan syyttäminen myös kantaa kerronnassa mukaan julkilausuttua tai implisiittistä vaatimusta terveydenhoidon organisaatioille ja ammattikäytännöille muuttua dataohjautuvuuden mukaisiksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-07-05

Viittaaminen

Helén, I. (2023). Dataohjautuvaa terveydenhoitoa tarinoimalla tekemässä: Asiantuntijapuheen kertomuksellinen lupauksellisuus . Kulttuurintutkimus, 40(2), 7–26. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125128