Promotoituja sisältöjä ja käännösrobotiikkaa

Monikielisyys huomio- ja elämystalouden palveluksessa Pontus Purokurun Römaanissa ja Kaj Kalinin Designissa

Kirjoittajat

  • Noora Vaakanainen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

monikielisyys, huomiotalous, kokeellinen kirjallisuus, tyylintutkimus

Abstrakti

Tutkin artikkelissani monikielisyyttä huomio- ja elämystalouden esittämisen muotona Pontus Purokurun Römaanissa (2019) ja Kaj Kalinin Designissa (2012). Lähestyn monikielisyyttä eri tyylikeinojen tuottamana multimodaalisena vaikutelmana ja kartoitan monikielisyyden keskeisimpiä ilmentymiä sekä niiden kriittisiä funktioita. Kummatkin tutkimani teokset pyrkivät jo otsikkotasolla uudistamaan romaanilajia, ja siten niitä on perusteltua lukea kokeellisen kirjallisuuden kehyksessä. Suhteutan kohdeteosten sisältämää kapistalismikritiikkiä siihen, kuinka ne onnistuvat haastamaan huomiotalouden suosimia konventioita ja käytäntöjä, kuten esimerkiksi yksiviivaista tematisointia tai vastaanottoa ohjaavaa brändäämistä. Analyysini osoittaa, että teosten tulkinnallinen kerroksellisuus asettuu keinojen kokeellisuuden punnitsemisessa avainasemaan. Siinä missä Römaani kertauttaa esittämänsä latteuden kokemuksen lukijan tulkinnassa, Designissa monikielisyyden käyttöä leimaa eri yleisöpositioita erotteleva ironia. Artikkeli tuottaa uutta tietoa monikielisyyden jännitteisistä ja varioituvista merkityksissä 2010-luvun kertomakirjallisuudessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-30

Viittaaminen

Vaakanainen, N. (2023). Promotoituja sisältöjä ja käännösrobotiikkaa: Monikielisyys huomio- ja elämystalouden palveluksessa Pontus Purokurun Römaanissa ja Kaj Kalinin Designissa. Kulttuurintutkimus, 40(4), 39–55. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/128822