Meemit ja fasismin estetiikka

Visuaalinen retorinen analyysi Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen viestinnästä Suomessa

Kirjoittajat

Avainsanat:

Meemit, Visuaalinen retorinen analyysi, Fasismi, Pohjoismainen Vastarintaliike

Abstrakti

Sosiaalisen median merkitys ääriliikkeiden sanoman levittämisessä, kannattajien mobilisoimisessa ja uusien yleisöjen kiinnostuksen herättämisessä on kasvanut. Tämä on edellyttänyt liikkeiltä kykyä omaksua uusia viestinnän ja vaikuttamisen tapoja ja mukauttaa ilmaisuaan eri yleisöjen odotuksiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) Suomen osaston julkaisemia internetmeemejä visuaalisen retoriikan näkökulmasta. Internetmeemeillä tarkoitetaan kuvallista ja yleensä humoristista digitaalista sisältöä, jota internetin käyttäjät tuottavat, muokkaavat ja jakavat eteenpäin. Tutkimusaineisto sisältää 52 meemiä, jotka PVL:n Suomen osasto julkaisi verkkosivuilla vuonna 2018. Tutkimusmenetelmänä hyödynnämme visuaalisen retoriikan analyysiä, joka mahdollistaa meemien sisältöjen, muotojen ja tavoitteiden tulkitsemisen. Retorisen analyysin tukena on hyödynnetty käänteistä kuvahakua, jonka avulla selvitämme meemien elinkaarta ja intertekstuaalisia viittauksia muihin meemeihin. Tulokset osoittavat, että meemien avulla välitettiin historiallisen fasistisen ideologian mukaista sisältöä. Antisemitismi, muukalaisviha, liikkeen vastustajien halveksuminen ja liikkeen toiminnan ihannointi, muodostivat keskeiset sisällöt, joiden avulla pyrittiin puhuttelemaan sekä liikkeen kannattajia että laajempia yleisöjä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-05-13

Viittaaminen

Hakoköngäs, E., Halmesvaara, O., Martikainen, J., & Sakki, I. (2024). Meemit ja fasismin estetiikka: Visuaalinen retorinen analyysi Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen viestinnästä Suomessa. Kulttuurintutkimus, 41(1), 41–59. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/129352