Kannattaako tiedevilpistä ilmoittaa?

Kirjoittajat

  • Outi Autti Oulun yliopisto
  • Maarit Jaakkola Göteborgin yliopisto

Abstrakti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut ohjeistuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) samoin kuin sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Ohjeet tarkentuvat ja laajenevat jatkuvasti, ja on tutkijoiden vastuulla pitää huolta siitä, että he ovat tietoisia sen hetkisestä HTK-ohjeistuksesta. Ohjeet ovat osoitteessa https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk.

TENKin ohjeiden lisäksi on myös alakohtaisia tarkempia ohjeistuksia. Korkeakouluopintojen eri vaiheissa opiskelijat käyvät läpi tieteenteon etiikkaa ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Opiskelijat oppivat perusasioita oman tieteenalan viittaustekniikoista ja viittaamisen etiikasta, yhteistyöstä ja tekijyydestä, aineistonkeruuseen liittyvästä eettisestä ohjeistuksesta, aineiston säilytyksestä ja sen hallinnasta. Tutkimusetiikan opetuksen määrä on yliopistoissa jatkuvasti kasvanut, ja näin uudet tutkijapolvet ovat koko ajan eettisesti valveutuneempia.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2023-10-27

Viittaaminen

Autti, O., & Jaakkola, M. (2023). Kannattaako tiedevilpistä ilmoittaa?. Kulttuurintutkimus, 40(3), 1–3. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/136899