Tavoittelemisen arvoinen nautinto suomalaisissa seksuaaliopaskirjoissa

  • Marika Haataja Tampereen yliopisto
Avainsanat: hallinta, nautinto, seksuaalioppaat, seksuaalisuus

Abstrakti

Kuluvalla vuosikymmenellä julkaistuissa suomalaisissa seksuaaliopaskirjoissa tavoittelemisen arvoinen seksuaalinen nautinto kietoutuu kehotietoisuuteen, yhteyden kokemiseen ja aistillisuuteen. Keskeiseksi nousee yksilöllinen seksuaalisuus ja nautinto, jonka tunnistamiseen lukijoita kannustetaan. Yksilölliseen nautintoon kannustettaessa opaskirjoissa yhtäältä kyseenalaistetaan asiantuntijavaltaan nojaavia seksuaalisuutta normalisoivia käytäntöjä. Toisaalta opaskirjatekstit kuitenkin myös vahvistavat ja tuottavat uusia normalisoivia ihanteita. Seksuaaliopaskirjoista piirtyykin esiin vapauttamisen ja rajoittamisen paradoksaalinen samanaikaisuus.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 21, 2019
Viittaaminen
Haataja, M. (2019). Tavoittelemisen arvoinen nautinto suomalaisissa seksuaaliopaskirjoissa. Kulttuurintutkimus, 35(1–2), 15-25. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/79514