Koodin rytmittämät kokemusmaisemat

Kirjoittajat

  • Minna Saariketo

Avainsanat:

rytmianalytiikka, kokemukselliset maisemat, ohjelmistovälitteisyys, ohjelmistoituminen, arki, teknologia

Abstrakti

Ohjelmistovälitteisyydestä on tullut arjen perusrakenteita kannatteleva osa. Tarkastelen Henri Lefebvren rytmianalyyttisia ideoita hyödyntäen millaisia kokemuksellisia maisemia elinympäristöjen ja niiden infrastruktuurien ohjelmistoituminen luo. Tutkimushaastatteluissa on käytetty virikkeenä mediapäiväkirjoja ja seurantadataa osallistujien älypuhelimien ja tietokoneiden käytöstä. Artikkeli valottaa teknologian läpäisemää arkea ja siihen nivoutuvaa kysymystä sosioteknisestä vallasta toistaiseksi vähän tutkitusta näkökulmasta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-02-21

Viittaaminen

Saariketo, M. (2019). Koodin rytmittämät kokemusmaisemat. Kulttuurintutkimus, 35(1–2), 37–49. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/79517