(Epä)normaali vanhuus

Poikkeavan ikääntymisen rajankäynti 1930-luvun mielisairaalapotilaiden omaisten tulkinnoissa

Kirjoittajat

  • Anna Kinnunen

Avainsanat:

vanhuus, ikääntyminen, vanheneminen, medikalisaatio, normaalius, vanhuuden psykologia

Abstrakti

Normaalin ja poikkeavan vanhenemisen raja on veteen piirretty viiva. Yhtäältä sitä häivyttää käsitys ikääntymiseen kuuluvasta luonnollisesta mielen ja ruumiin heikkenemisestä. Toisaalta rajaa hämärtää erityisesti medikalisaation myötä voimistunut käsitys vanhuuden ja sairauden välisestä likeisestä suhteesta. Ikääntyminen on samanaikaisesti luonnollista ja luonnotonta, tervettä ja sairasta, normaalia ja poikkeavaa. Artikkelissa (epä)normaalin vanhenemisen dilemmaa lähestytään historiallisesta näkökulmasta 1930-luvun psykiatristen sairauskertomusten kautta. Keskiössä ovat sairauskertomuksiin kirjatut, potilaiden omaisten esittämät tulkinnat, joita pohditaan merkityksellisenä tekijänä normaalin ja poikkeavan vanhenemisen rajankäynnissä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 10, 2019

Viittaaminen

Kinnunen, A. (2019). (Epä)normaali vanhuus: Poikkeavan ikääntymisen rajankäynti 1930-luvun mielisairaalapotilaiden omaisten tulkinnoissa. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 19–34. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83626