Lähellä, kaukana, lähellä

Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä

  • Riikka Mäkikoskela
Avainsanat: taiteilijuus, taiteellinen tutkimus, liike, materiaalisuus, tilallisuus, kehollisuus, fenomenologia, kiasmaattisuus

Abstrakti

Kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentely sisältää liikettä, jossa materiaalisuus, tilallisuus ja kehollisuus kietoutuvat yhteen. Kuvaan tätä liikettä visuaalisin ja narratiivisin keinoin. Analysoin taiteellista työskentelyä fenomenologisen filosofian, uusmaterialismin ja kokemuksen tutkimuksen viitekehyksessä sekä taiteellisen tutkimuksen menetelmällä. Taiteilijan ja teoksen kiasmaattinen kohtaaminen tuo esiin materiaaliseen työskentelyyn liittyvän vastuksen, joka avaa taiteilijalle mahdollisuuden erilaisten työskentelynäkökulmien vaihteluun. Artikkelin tavoitteena on osoittaa, että näkökulmien vaihtelu täydentää toisiaan kokemuksen tutkimuksessa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 10, 2019
Viittaaminen
Mäkikoskela, R. (2019). Lähellä, kaukana, lähellä: Kokemuksen materiaalinen vastus kuvataiteellisessa työskentelyssä. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 35–50. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83638