Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa

Siilinjärven haamupyörän tapaus

Kirjoittajat

  • Kari Saari
  • Mikko Saastamoinen

Avainsanat:

normit, polkupyörä, aktivismi, kuolema, perinne, polittinen toiminta

Abstrakti

Artikkeli syventyy tarkastelemaan Siilinjärven haamupyörän tapausta vuodelta 2016. Liikenneonnettomuuspaikalle vietiin pyöräilyaktiivien toimesta haamupyörä, valkoinen polkupyörä, johon kohdistui vahva yhteiskunnallinen vastareaktio. Suomalaisittain uudenlaisena kansalaisaktion muotona haamupyörä rikkoi suomalaiseen aktivismiin, kuolemaan ja periferiatilaan liittyviä yhteiskunnallisia normeja ja perinteitä. Tapaus toi symbolisena vastarintana esiin kulttuurisia arvoja ja normeja, jotka määrittävät suomalaista poliittista toimintaa

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-07-10

Viittaaminen

Saari, K., & Saastamoinen, M. (2019). Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa: Siilinjärven haamupyörän tapaus. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 51–62. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639