Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa

Siilinjärven haamupyörän tapaus

  • Kari Saari
  • Mikko Saastamoinen
Avainsanat: normit, polkupyörä, aktivismi, kuolema, perinne, polittinen toiminta

Abstrakti

Artikkeli syventyy tarkastelemaan Siilinjärven haamupyörän tapausta vuodelta 2016. Liikenneonnettomuuspaikalle vietiin pyöräilyaktiivien toimesta haamupyörä, valkoinen polkupyörä, johon kohdistui vahva yhteiskunnallinen vastareaktio. Suomalaisittain uudenlaisena kansalaisaktion muotona haamupyörä rikkoi suomalaiseen aktivismiin, kuolemaan ja periferiatilaan liittyviä yhteiskunnallisia normeja ja perinteitä. Tapaus toi symbolisena vastarintana esiin kulttuurisia arvoja ja normeja, jotka määrittävät suomalaista poliittista toimintaa

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 10, 2019
Viittaaminen
Saari, K., & Saastamoinen, M. (2019). Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa: Siilinjärven haamupyörän tapaus. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 51–62. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639