Monipuolisesti televisioformaateista

Kirjoittajat

Abstrakti

Keinonen, Heidi (2018): Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu. Jyväskylän yliopisto: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 123, 232s.

Osasto
Kirjaesittelyt

Julkaistu

2019-07-10

Viittaaminen

Koistinen, A.-K. (2019). Monipuolisesti televisioformaateista. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 85–87. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83643