Amelien silmä

Kuuluminen ja taiteen mikropolitiikka

Kirjoittajat

  • Nina Sääskilahti Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kuulumisen taideperustaista tutkimusta uusmaterialistisessa kehyksessä. Hahmotan taideperustaisen tutkimushankkeen kirjoitustyöpajan toiminnasta kuulumisen sommitelmia ja pohdin tarkemmin kuulumisen poliittisia ulottuvuuksia, jotka eivät ole yksilöiden tai ryhmien politiikkaa, vaan taiteen mikropolitiikkaa. Analysoin taideperustaisen työpajan tiedonmuodostusta käyttäen esimerkkinäni työpajatilannetta ja siihen liittyvää visuaalista runoa sekä taiteen mikropolitiikkaa tutkimushankkeen organisoiman taidenäyttelyn vastaanottoa pohtimalla.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-01-15

Viittaaminen

Sääskilahti, N. (2021). Amelien silmä: Kuuluminen ja taiteen mikropolitiikka . Kulttuurintutkimus, 38(1), 18–29. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/89899