Rodullistettujen naisten lihavuusaktivismi internetissä

Hypernäkyvyys ja hypernäkymättömyys kehopositiivisuuskeskusteluissa

Kirjoittajat

  • Anna Puhakka Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

kehopositiivisuus, nettiaktivismi, intersektionaalisuus, hypernäkyvyys, hypernäkymättömyys

Abstrakti

Moninaisten sosiaalisten erontekojen risteymäkohtien tarkastelu ‒ intersektionaalisuus ‒ on ollut useilla tieteenaloilla valtavirtaa jo pitkään. Tutkimuksissa on havaittu, että lihavat, rodullistetut naiset kokevat toiseuttamista ja syrjintää yhteiskunnassa. Yksi tapa pyrkiä sanoittamaan tällaisia kokemuksia ovat hypernäkyvyyden ja hypernäkymättömyyden käsitteet, joiden kautta tarkastelen kehopositiivisuusaktivismiin linkittyviä suomenkielisiä digitaalisia sisältöjä. Kehopositiivisuus tähtää siihen, että lihavien ja muiden marginalisoitujen kehojen syrjinnälle tulee loppu. Eritoten sosiaalisessa mediassa toimiva kehopositiivisuusliike olisikin luonteva väylä lihavien, rodullistettujen naisten ihmisoikeuksien vaatimiseen, mutta nykymuodossaan se päätyy suurelta osalta toistamaan ja vahvistamaan heidän asemaansa marginaalissa. Toisaalta hypernäkyvyys ja hypernäkymättömyys eivät ole väistämättömiä: ne voidaan myös ottaa haltuun.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-06-25

Viittaaminen

Puhakka, A. (2020). Rodullistettujen naisten lihavuusaktivismi internetissä: Hypernäkyvyys ja hypernäkymättömyys kehopositiivisuuskeskusteluissa. Kulttuurintutkimus, 36(3-4), 3–15. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/91394