Tulossa

Unelmointia keinotekoisessa luonnossa

Trooppisuus ja tropikalismi suomalaisissa vapaa-ajan kohteissa

Kirjoittajat

  • Anna-Sofia Sysser vapaa taiteilija/tutkija

Avainsanat:

trooppisuus, tropikalismi, keinotekoinen trooppinen, ympäristöllinen toinen, lomailu, vapaa-ajan kohteet, representaatiot

Abstrakti

Keinotekoinen trooppisuus levittyy laajalle Suomessa. Kuvaan ilmiötä käsitteellä keinotrooppisuus. Trooppisuudella markkinoidaan useita suomalaisia vapaa-ajan kohteita ja tuotteita. Olen kerännyt empiirisen aineiston vierailemalla 16 yleisökohteessa eri puolilla Suomea. Käytän kehittämääni lomaileva havainnointi -metodia, jolla tutkin kohteita moniaistisesti sekä lomailijan että aktiivisen tutkijan moodissa. Artikkelissa kuljen kohteissa ja analysoin trooppisuuden rakentumista kuvaston, kokemuksen, materiaalisuuden, aktiviteettien ja näistä nousevien kysymysten avulla. Trooppisuutta luodaan ja esitetään kohteissa trooppista luontoa jäljittelemällä ja se kehystyy lomailun kautta. Näissä sisämaailmoissa luodaan ulkotodellisuudesta poikkeavia esteettisiä elämyksiä sekä irrottaudutaan arjesta, lämmössä ja säältä suojassa.

Pohdin suomalais-trooppisuuden merkityksiä kohteissa ja näistä heijastuvia käsityksiä trooppisuudesta laajemmin kulttuurissamme. Tarkastelen teemaa tropikalismin (tropicality) viitekehyksessä. Se kuvaa vuosisatoja vanhaa länsimaista tapaa nähdä tropiikki ympäristöllisenä toisena lauhkealle vyöhykkeelle. Vaikka tropiikissa on valtava kirjo kulttuureita, asukkaita ja maisemia, trooppisuutta esitetään usein kapeasti tai stereotyyppisesti. Historialliset ja kolonialistiset tavat ymmärtää ja esittää tropiikkia kaikuvat nykypäivän representaatioissa. Aihe kuvastaa monimutkaista aikaamme ja kytkeytyy isoihin kolonialismin ja ympäristökriisien teemoihin. Keinotrooppisuus ja tropikalismi ovat linssejä, joiden läpi tarkastella luonnon esittämistä ja luontosuhdetta. Pohjimmiltaan tämä puhuttelee kuluttavan länsimaisen elämäntyylin murrosta. Laajan aiheen ymmärtämiseksi on olennaista katsoa tarkemmin suhdettamme tropiikkiin. On aika laajentaa omaa kulttuurista kuvaamme, hahmottaa globaaleja riippuvuussuhteita ja vahvistaa monimuotoisuutta.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-10

Viittaaminen

Sysser, A.-S. (2021). Unelmointia keinotekoisessa luonnossa: Trooppisuus ja tropikalismi suomalaisissa vapaa-ajan kohteissa. Kulttuurintutkimus, 38(1-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/99194