Tällä sivulla: lehden esittely, julkaisemisen yleissäännöt, tilaaminen ja ilmestymisajat
----------------------------------------------------------------------------------------

Kuntoutus – ainoa suomenkielinen kuntoutusalan yleisjulkaisu

Vuoden 2021 alusta Kuntoutus-lehteä julkaistaan sähköisessä muodossa Journal.fi-alustalla, ja samalla painetusta lehdestä luovutaan.

Kuntoutus on vuonna 1978 perustettu kuntoutusalan tieteellis-ammatillinen aikakauslehti, jossa julkaistaan kirjoituksia kuntoutuksesta ja sitä sivuavista aloista. Kirjoitukset voivat olla esimerkiksi vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita tai vertaisarvioimattomia katsauksia ja analyyseja, puheenvuoroja, koulutus- tai hanke-esittelyjä, kirja-arvosteluja, lectio praecursorioita sekä kuntoutuksen ajankohtaisia aiheita käsitteleviä lyhyitä kirjoituksia. Lehteä lukee laaja yleisö opiskelijoista järjestötyöntekijöihin, opettajiin ja tutkijoihin.

Kuntoutus ilmestyy neljä kertaa vuodessa maksullisena verkkolehtenä. Lehden kirjoitukset ovat avoimesti myös muiden kuin tilaajien luettavissa Journal.fi-sivustolla vuoden kuluttua ilmestymisestä. Välittömästi avoimesti verkossa julkaistaan uuden numeron sisällysluettelo, pääkirjoitus ja tieteellisten artikkeleiden sekä katsausten ja analyysien tiivistelmät. Arkistoa kartutetaan lehden aiemmilla numeroilla.

Kuntoutus on 20.3.2018 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin, jotka on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Kuntoutus on saanut suomalaisen tiedeyhteisön Julkaisufoorumissa taso 1 -luokituksen (perustaso).

Kuntoutus on myös 21.1.2020 alkaen DOAJ-rekisterissä (Directory of Open Access Journals).

Lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. 

Kirjoita Kuntoutus-lehteen! Otamme mielellämme vastaan korkeatasoisia käsikirjoituksia sekä juttuideoita. Katso kirjoitusohjeet ja lehden julkaisuosastot kohdasta Tietoa - Käsikirjoitukset.

Julkaisemisen yleissäännöt

Tieteellis-ammatillista Kuntoutus-kausijulkaisua julkaisevat Kuntoutussäätiö ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry. Lehden tekijänoikeudet kuuluvat Kuntoutussäätiölle ja Kutke ry:lle.

Kuntoutus-lehdelle tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon. Kuntoutus-lehti tekee jokaisen julkaistavan kirjoituksen tekijän tai tekijöiden edustajan kanssa julkaisusopimuksen, jonka tarkoituksena on siirtää kustantajille kirjoitukseen liittyvät taloudelliset oikeudet eli yksinomainen julkaisuoikeus kirjoitukseen graafisessa ja elektronisessa muodossa.

Kirjoittajan on hankittava julkaisulupa lainatessaan artikkeliin kuvia tai kuvioita muista julkaisuista. Samoin valokuvissa esiintyviltä ihmisiltä kirjoittajan on pyydettävä vastaava lupa julkaisemiseen.

Kirjoittajalla ei ole oikeutta Kuntoutus-lehteen julkaistavaksi hyväksytyn tai Kuntoutus-lehdessä jo julkaistun artikkelin julkaisemiseen toisessa painotuotteessa tai sähköisessä mediassa, jollei Kuntoutus-lehti anna rinnakkaisjulkaisulle erillistä kirjallista lupaa. Pääsääntöisesti lupa rinnakkaisjulkaisemiseen voidaan antaa vain vuoden embargoajan kuluttua ja vain kirjoituksen käsikirjoitusversioon, jossa kustantajan taittotyö ei näy. Tapauskohtaisesti arvioiden voidaan tehdä poikkeuksia, kuten väitöskirjojen osajulkaisujen osalta.

Kirjoittajille lähetetään heidän oman julkaistun kirjoituksensa PDF-tiedosto, jota kirjoittajat saavat yksityisesti ja harkintansa mukaan jakaa vapaasti omissa verkostoissaan ja sisäiseen käyttöön, esimerkiksi osana rahoittajalle annettavaa dokumentointia. Koska rinnakkaisjulkaisemista ei sallita, PDF-tiedostoa ei saa liittää esimerkiksi henkilökohtaisille eikä muiden toimijoiden internetsivuille.

Kustantaja määrää artikkelin ulkoasun ja sähköisen muodon toteutuksen. Sähköisessä muodossa julkaistava artikkeli voidaan levittää kustantajan valitsemalla palvelimella sekä useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista artikkeli kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita julkaisusopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta ja käyttöehdoista.

Kuntoutus-lehti ei maksa kirjoittajapalkkioita eikä vertaisarviointipalkkioita. Lehti ei peri kirjoittajilta käsittely- tai kirjoittajamaksuja.

Tilaukset

Tilaa Kuntoutus-lehti! Pidä itsesi ajan tasalla kuntoutuksesta – saat työsi ja opintojesi kannalta tärkeää tietoa.

Tilaa lehti täältä:
https://www.lyyti.in/kuntoutussaatio_kuntoutuslehti
TAI sähköpostitse kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi tai puhelimitse 040 739 7183.

Osoitteenmuutokset ja tilausten peruutukset ilmoitetaan yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Tilaushinnat

Kestotilaus 54 euroa/vuosi

Vuositilaus (määräaikainen) 58 euroa

Opiskelijat 27 euroa/vuosi

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen Kutke ry:n jäsenet 50 euroa/vuosi

Yksittäisen artikkeli-PDF:n lähetys (koskee vain tieteellisiä artikkeleita sekä katsauksia ja analyyseja) 14 euroa/kpl

Ilmestymisajat 2021

nro 1 vko 11

nro 2 vko 24

nro 3 vko 41

nro 4 vko 50