Tietoa julkaisusta

Tällä sivulla: lehden esittely, julkaisemisen yleissäännöt ja rinnakkaisjulkaiseminen, tilaaminen ja ilmestymisajat
----------------------------------------------------------------------------------------

Kuntoutus – ainoa suomenkielinen kuntoutusalan yleisjulkaisu

Vuoden 2021 alusta Kuntoutus-lehteä julkaistaan sähköisessä muodossa Journal.fi-alustalla, ja samalla painetusta lehdestä luovutaan.

Kuntoutus on vuonna 1978 perustettu kuntoutusalan tieteellis-ammatillinen aikakauslehti, jossa julkaistaan kirjoituksia kuntoutuksesta ja sitä sivuavista aloista. Kirjoitukset voivat olla esimerkiksi vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita tai vertaisarvioimattomia katsauksia ja analyyseja, puheenvuoroja, koulutus- tai hanke-esittelyjä, kirja-arvosteluja, lectio praecursorioita sekä kuntoutuksen ajankohtaisia aiheita käsitteleviä lyhyitä kirjoituksia. Lehteä lukee laaja yleisö opiskelijoista järjestötyöntekijöihin, opettajiin ja tutkijoihin.

Kuntoutus ilmestyy neljä kertaa vuodessa maksullisena verkkolehtenä. Lehden kirjoitukset ovat avoimesti myös muiden kuin tilaajien luettavissa Journal.fi-sivustolla vuoden kuluttua ilmestymisestä. Välittömästi avoimesti verkossa julkaistaan uuden numeron sisällysluettelo, pääkirjoitus ja tieteellisten artikkeleiden sekä katsausten ja analyysien tiivistelmät. Arkistoa kartutetaan lehden aiemmilla numeroilla.

Kuntoutus on 20.3.2018 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin, jotka on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Kuntoutus on saanut suomalaisen tiedeyhteisön Julkaisufoorumissa taso 1 -luokituksen (perustaso).

Lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. 

Kirjoita Kuntoutus-lehteen! Otamme mielellämme vastaan korkeatasoisia käsikirjoituksia sekä juttuideoita (sähköposti: kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi). Katso kirjoitusohjeet ja lehden julkaisuosastot kohdasta Tietoa - Käsikirjoitukset.

Julkaisemisen yleissäännöt ja rinnakkaisjulkaiseminen

Tieteellis-ammatillista Kuntoutus-kausijulkaisua julkaisevat Kuntoutussäätiö ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry. Lehden tekijänoikeudet kuuluvat Kuntoutussäätiölle ja Kutke ry:lle.

Kuntoutus-lehdelle tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon. Kuntoutus-lehti tekee jokaisen julkaistavan kirjoituksen tekijän tai tekijöiden edustajan kanssa julkaisusopimuksen, jonka tarkoituksena on siirtää kustantajille kirjoitukseen liittyvät taloudelliset oikeudet eli yksinomainen julkaisuoikeus kirjoitukseen graafisessa ja elektronisessa muodossa.

Kirjoittajan on hankittava julkaisulupa lainatessaan artikkeliin kuvia tai kuvioita muista julkaisuista. Samoin valokuvissa esiintyviltä ihmisiltä kirjoittajan on pyydettävä vastaava lupa julkaisemiseen.

Kirjoittajalla ei ole oikeutta julkaistun artikkelin (kustantajan PDF-taittoversion) tai siinä käytettyjen kuvien rinnakkaisjulkaisemiseen toisessa painotuotteessa, sähköisessä mediassa tai julkaisuarkistossa. Tapauskohtaisesti arvioiden voidaan kirjallisen lupapyynnön pohjalta tehdä poikkeuksia, kuten väitöskirjojen osajulkaisujen osalta. Lupapyynnöksi riittää sähköpostiviesti. Kirjoittajalla on oikeus kopioida tai tehdä yksittäisiä elektronisia kopioita artikkelista omaan yksityiseen käyttöönsä sekä julkisessa oppilaitoksessa annettavaan opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei jaeta edelleen julkisesti eikä tarjota myyntiin. Kirjoittajalla on oikeus rinnakkaisjulkaista artikkelin käsikirjoitusversio (ns. final draft / post-print eli vertaisarvioitu viimeinen käsikirjoitusversio, jota kustantaja ei ole viimeistellyt ja taittanut) 12 kuukauden embargoajan jälkeen ilman erillistä lupapyyntöä.

Kirjoittajille (yhteyshenkilölle, joka lähettää edelleen kanssakirjoittajilleen) lähetetään heidän oman julkaistun kirjoituksensa PDF-tiedosto, jota kirjoittajat saavat yksityisesti ja harkintansa mukaan jakaa vapaasti omissa verkostoissaan ja sisäiseen käyttöön. Sallittu yksityinen käyttö voi olla esimerkiksi lähettämistä toiselle yksityishenkilölle, ohjausryhmälle tai tutkijakollegalle taikka rahoittajalle dokumentoinnin osana niin, että artikkelia ei levitetä julkisesti. Koska taittoversion rinnakkaisjulkaisemista ei sallita, PDF-tiedostoa ei saa liittää henkilökohtaisille eikä muiden toimijoiden internetsivuille. Kirjoittajille ei jaeta koko lehden lukuoikeutta ilman voimassaolevaa tilausta.

Kustantaja määrää artikkelin ulkoasun ja sähköisen muodon toteutuksen. Sähköisessä muodossa julkaistava artikkeli voidaan levittää kustantajan valitsemalla palvelimella sekä useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista artikkeli kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita julkaisusopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta ja käyttöehdoista.

Kuntoutus-lehti ei maksa kirjoittajapalkkioita eikä vertaisarviointipalkkioita. Lehti ei peri kirjoittajilta käsittely- tai kirjoittajamaksuja.

Lukijaohje

Katso ohjeesta, kuinka tilaajana tai lehden saajana kirjaudut järjestelmään ja pääset lukemaan embargon takana olevaa Kuntoutus-lehteä verkossa: 

https://journal.fi/kuntoutus/libraryFiles/downloadPublic/231

Tilaukset

Tilaa Kuntoutus-lehti! Pidä itsesi ajan tasalla kuntoutuksesta – saat työsi ja opintojesi kannalta tärkeää tietoa.

Tilaa lehti täältä:
https://www.lyyti.in/kuntoutussaatio_kuntoutuslehti TAI sähköpostitse johanna.anttila@kuntoutussaatio.fi (puh. 040 739 7183).

Osoitteenmuutokset ja tilausten peruutukset ilmoitetaan yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Tilaushinnat

Kestotilaus 54 euroa/vuosi

Vuositilaus (määräaikainen) 58 euroa

Opiskelijat 27 euroa/vuosi

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen Kutke ry:n jäsenet 50 euroa/vuosi

Yhteisötilaus 300 euroa/vuosi

Yksittäisen artikkeli-PDF:n lähetys (koskee vain tieteellisiä artikkeleita sekä katsauksia ja analyyseja -osaston kirjoituksia) 14 euroa/kpl

Ilmestymisajat 2021

nro 1 vko 11

nro 2 vko 24

nro 3 vko 41 teema I

nro 4 vko 50 teema II