Tietoa julkaisusta

Kuntoutus – ainoa suomenkielinen kuntoutusalan yleisjulkaisu

Vuoden 2021 alusta Kuntoutus-lehteä julkaistaan sähköisessä muodossa Journal.fi-alustalla, ja samalla painetusta lehdestä luovutaan.

Kuntoutus on vuonna 1978 perustettu kuntoutusalan tieteellis-ammatillinen aikakauslehti, jossa julkaistaan kirjoituksia kuntoutuksesta ja sitä sivuavista aloista. Kirjoitukset voivat olla esimerkiksi vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita tai vertaisarvioimattomia katsauksia ja analyyseja, puheenvuoroja, koulutus- tai hanke-esittelyjä, kirja-arvosteluja, lectio praecursorioita sekä kuntoutuksen ajankohtaisia aiheita käsitteleviä lyhyitä kirjoituksia. Lehteä lukee laaja yleisö opiskelijoista järjestötyöntekijöihin, opettajiin ja tutkijoihin.

Kuntoutus ilmestyy neljä kertaa vuodessa maksullisena verkkolehtenä. Lehden kirjoitukset ovat avoimesti myös muiden kuin tilaajien luettavissa Journal.fi-sivustolla vuoden kuluttua ilmestymisestä. Välittömästi avoimesti verkossa julkaistaan uuden numeron sisällysluettelo, pääkirjoitus ja tieteellisten artikkeleiden sekä katsausten ja analyysien tiivistelmät sekä 12/2021 lähtien myös hanke-esittelyt, joita julkaistaan avoimena korkeintaan yksi numeroa kohden. Hanke-esittelyjä kirjoittavien tahojen toivotaan avoimuuden vastineeksi aktiivisesti levittävän lehden linkkiä.

Arkistoa kartutetaan lehden aiemmilla numeroilla.

Kuntoutus on 20.3.2018 alkaen ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus merkitään myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Muutos ei vaikuta aiempiin julkaisuihin, jotka on vertaisarvioitu samoja kriteerejä ja periaatteita noudattaen.

Kuntoutus-lehti on sopinut TSV:n kanssa DOI-tunnuksen käytöstä sopimuksen solmimisen (2.2.2020) jälkeen ilmestyvissä artikkeleissaan.

Kuntoutus on saanut suomalaisen tiedeyhteisön Julkaisufoorumissa taso 1 -luokituksen (perustaso).

Lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista. 

Kirjoita Kuntoutus-lehteen! Otamme mielellämme vastaan korkeatasoisia käsikirjoituksia sekä juttuideoita (sähköposti: kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi). Katso kirjoitusohjeet kohdasta Tietoa - Käsikirjoitukset.