Julkaisemisen yleissäännöt

Tieteellis-ammatillista Kuntoutus-kausijulkaisua julkaisevat ja kustantavat Kuntoutussäätiö ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry. Lehden tekijänoikeudet kuuluvat Kuntoutussäätiölle ja Kutke ry:lle.

Kuntoutus-lehdelle tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla ennen julkaisematon. Kuntoutus-lehti tekee jokaisen julkaistavan kirjoituksen tekijän tai tekijöiden edustajan kanssa julkaisusopimuksen, jonka tarkoituksena on siirtää kustantajille kirjoitukseen liittyvät taloudelliset oikeudet eli yksinomainen julkaisuoikeus kirjoitukseen graafisessa ja elektronisessa muodossa.

Kirjoittajan on hankittava julkaisulupa lainatessaan artikkeliin kuvia tai kuvioita muista julkaisuista. Samoin valokuvissa esiintyviltä ihmisiltä kirjoittajan on pyydettävä vastaava lupa julkaisemiseen.

Henkilökohtaisten tai suullisten tiedonantojen tai julkaisemattomien lähteiden käyttö tekstissä on sallittu ainoastaan poikkeustilanteessa ja perustellen. Kirjoittajilla tulee tällöin olla tiedon antajalta saatu hyväksyntä tiedon käytölle julkaisussa.

Kirjoittajalla ei ole oikeutta julkaistun artikkelin (kustantajan PDF-taittoversion) tai siinä käytettyjen kuvien rinnakkaistallentamiseen toisessa painotuotteessa, sähköisessä mediassa tai julkaisuarkistossa. Tapauskohtaisesti arvioiden voidaan kirjallisen lupapyynnön pohjalta tehdä poikkeuksia, kuten väitöskirjojen osajulkaisujen osalta. Lupapyynnöksi riittää sähköpostiviesti. Kuvien osalta voidaan erikseen pyydettäessä myöntää lupa niiden rinnakkaiskäyttöön. Kirjoittajalla on oikeus kopioida tai tehdä yksittäisiä elektronisia kopioita artikkelista omaan yksityiseen käyttöönsä sekä julkisessa oppilaitoksessa annettavaan opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei jaeta edelleen julkisesti eikä tarjota myyntiin.

Lehti sallii hyväksytyn käsikirjoitusversion (ns. final draft / post-print eli vertaisarvioitu viimeinen käsikirjoitusversio, jota kustantaja ei ole viimeistellyt ja taittanut) rinnakkaistallentamisen 12 kuukauden embargoajan jälkeen ilman erillistä lupapyyntöä jollakin seuraavista lisensseistä: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 tai CC BY-ND. Jos teos ei kuulu referee-menettelyn piiriin, siitä saa tallentaa ainoastaan lopulliseen muotoon muokatun, viimeisen taittamattoman käsikirjoitusversion. Rinnakkaistallennetun version yhteydessä tulee mainita alkuperäiset julkaisutiedot.

Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Kuntoutus-lehdellä.

Kirjoittajille (yhteyshenkilölle, joka lähettää edelleen kanssakirjoittajilleen) lähetetään heidän oman julkaistun kirjoituksensa PDF-tiedosto, jota kirjoittajat saavat yksityisesti ja harkintansa mukaan jakaa vapaasti omissa verkostoissaan ja sisäiseen käyttöön. Sallittu yksityinen käyttö voi olla esimerkiksi lähettämistä toiselle yksityishenkilölle, ohjausryhmälle tai tutkijakollegalle taikka rahoittajalle dokumentoinnin osana niin, että artikkelia ei levitetä julkisesti. Koska lopullisen taittoversion rinnakkaistallentamista ei sallita, PDF-tiedostoa ei saa liittää henkilökohtaisille eikä muiden toimijoiden internetsivuille. Kirjoittajille ei jaeta koko lehden lukuoikeutta ilman voimassaolevaa tilausta.

Kustantaja määrää artikkelin ulkoasun ja sähköisen muodon toteutuksen. Sähköisessä muodossa julkaistava artikkeli voidaan levittää kustantajan valitsemalla palvelimella sekä useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista artikkeli kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita julkaisusopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta ja käyttöehdoista.

Kuntoutus-lehti ei maksa kirjoittajapalkkioita eikä vertaisarviointipalkkioita. Lehti ei peri kirjoittajilta käsittely- tai kirjoittajamaksuja.