Kirjoituskutsu: ”Erityistä tukea nuorille: nykytila ja tulevaisuus” (Kuntoutus 4/2022)

2021-06-16

Kirjoituskutsu: ”Erityistä tukea nuorille: nykytila ja tulevaisuus” (Kuntoutus 4/2022)

Etsimme kirjoittajia Kuntoutus-lehden teemanumeroon 4/2022, joka käsittelee haastavassa tilanteessa olevien nuorten tuen nykytilaa ja tulevaisuutta. Teemanumero julkaistaan joulukuussa 2022.

Nuorten tuki sisältää kuntoutumista edistäviä keinoja, joiden tulisi toteutua oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä ja osana arkea. Palvelun palasista tulee päästä joustavaan kokonaisuuteen, jossa myös kuntoutuksen vaikuttavuus on otettu huomioon.

Toivomme saavamme teemanumeroon tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja analyyseja sekä muita kirjoituksia, joissa kuvataan nuorille tarjottavan tuen nykytilaa monenlaisista näkökulmista ja niiden kautta otetaan kantaa tulevaisuuteen. Tekstien kautta luodaan laaja näkökulma nuorten tarvitseman tuen kokonaisuuteen.

Kuntoutus-lehti noudattaa vertaisarviointia. Vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme muun muassa vertaisarvioimattomia katsauksia ja analyyseja, puheenvuoroja, lektioita sekä kirja-arvosteluita.

Lähetä tieteellisen artikkelin abstrakti – työotsikko ja kuvaus artikkelin sisällöstä (ml. teoreettinen viitekehys, tutkimustehtävä ja -aineisto, menetelmät sekä keskeiset tulokset) – sähköpostin liitetiedostona 15.11.2021 mennessä toimitussihteerille osoitteeseen kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi. Abstraktin pituus on noin 2 000 merkkiä välilyönnit mukaan laskien. Ilmoitamme abstraktin hyväksynnästä teemanumeroon 20.12.2021 mennessä.

Abstraktin pohjalta alustavasti hyväksytty ja Kuntoutus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaan laadittu tieteellinen artikkelikäsikirjoitus lähetetään toimitussihteerille 31.3.2022 mennessä, minkä jälkeen käsikirjoitukset lähetetään vertaisarviointiin. Toimitus päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta vertaisarviointiprosessin jälkeen. Kirjoitusohjeet: https://journal.fi/kuntoutus/about/submissions.

Muihin osastoihin tarkoitetut käsikirjoitukset tulee lähettää sähköpostin liitetiedostona 16.5.2022 mennessä toimitussihteerille osoitteeseen kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi.

Lisätietoja: teemanumeron toimittaja Sari Miettinen (sari.miettinen@kela.fi) sekä päätoimittajat Erja Poutiainen (erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi) ja Mika Pekkonen (mika.pekkonen@verve.fi).