Kirjoituskutsu: ”Mielenterveys- ja päihdekuntoutus” (Kuntoutus 3/2024)

2023-03-15

Etsimme kirjoittajia Kuntoutus-lehden teemanumeroon 3/2024, joka käsittelee päihderiippuvuuteen liittyvää mielenterveys- ja päihdekuntoutusta. Teemanumero julkaistaan lokakuussa 2024.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen tarkoitus on parantaa hyvinvointia sekä ylläpitää ja vahvistaa toimintakykyä. Kuntoutus auttaa asiakkaita pärjäämään paremmin arkielämässä. Kuntoutuksen toteuttamistapa, kesto ja tavoitteet riippuvat oireista ja elämäntilanteesta. Kuntoutuksessa voidaan käyttää tai olla käyttämättä lääkehoitoa ja käytetään psyykkisiä ja sosiaalisia keinoja hyödyntäviä menetelmiä. Kuntoutuksen avulla pyritään luomaan tukeva ja vuorovaikutuksellinen hoitosuhde asiakkaan kanssa. Apuna voidaan käyttää myös eri terapiamuotoja, ja kokonaisuuteen vaikuttavat asiakkaan ikä sekä yksilölliset ominaisuudet ja toiveet sekä perhetilanne. Kuntoutuspalveluja tarjoavat muun muassa hyvinvointialueiden mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä psykiatriset sairaalat, Kela, erilaiset kuntoutuslaitokset, yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt. 

Toivomme saavamme teemanumeroon tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja analyyseja sekä muita kirjoituksia, joissa kuvataan päihderiippuvuuteen liittyvän mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutuksen nykytilaa eri näkökulmista ja niiden kautta otetaan kantaa tulevaisuuteen.

Kuntoutus-lehti noudattaa vertaisarviointia. Vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme muun muassa vertaisarvioimattomia katsauksia ja analyyseja, puheenvuoroja, hankekuvauksia, lektioita sekä kirja-arvosteluita.

Tieteellisen käsikirjoituksen tiivistelmä ja käsikirjoitus

Lähetä tieteellisen artikkelikäsikirjoituksen tiivistelmä – työotsikko ja kuvaus artikkelin sisällöstä (ml. teoreettinen viitekehys, tutkimustehtävä ja -aineisto, menetelmät sekä keskeiset tulokset) – sähköpostin liitetiedostona 20.8.2023 mennessä. Abstraktin pituus on noin 2000 merkkiä välilyönnit mukaan laskien. Ilmoitamme abstraktin hyväksynnästä teemanumeroon 30.9.2023 mennessä.

Abstraktin pohjalta alustavasti hyväksytty ja Kuntoutus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaan laadittu tieteellinen artikkelikäsikirjoitus lähetetään toimitussihteerille 8.1.2024 mennessä, minkä jälkeen käsikirjoitukset lähetetään vertaisarviointiin. Toimitus päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta vertaisarviointiprosessin jälkeen.

Katsaukset ja analyysit -osaston käsikirjoitus ja tiivistelmä

Lähetä katsaukset ja analyysit -osaston käsikirjoituksen tiivistelmä – työotsikko ja kuvaus artikkelin sisällöstä (ml. teoreettinen viitekehys, tutkimustehtävä ja -aineisto, menetelmät sekä keskeiset tulokset) – sähköpostin liitetiedostona 8.1.2024 Abstraktin pituus on noin 2000 merkkiä välilyönnit mukaan laskien. Ilmoitamme abstraktin hyväksynnästä teemanumeroon 15.2.2024 mennessä.

Abstraktin pohjalta alustavasti hyväksytty ja Kuntoutus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaan laadittu katsaukset ja analyysit -osaston artikkelikäsikirjoitus lähetetään 16.5.2024 mennessä. Toimitus päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta.

Käsikirjoitukset muihin osastoihin

Puheenvuorot, hankekuvaukset, lektiot ja kirja-arvostelut lähetetään 16.5.2024 mennessä.

 

Kaikki käsikirjoitukset lähetetään Kuntoutus-lehden toimitussihteerille sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen kuntoutuslehti@kuntoutussaatio.fi.

Kirjoitusohjeet: https://journal.fi/kuntoutus/about/submissions.

Lisätietoja: teemanumeron päätoimittaja Sinikka Hiekkala (sinikka.hiekkala@invalidiliitto.fi) sekä päätoimittajat Maarit Karhula (maarit.karhula@kela.fi) ja Mika Pekkonen (mika.pekkonen@verve.fi).