Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä

Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari

Kirjoittajat

  • Kirsi Unkila
  • Kalle Lautala
  • Miia Wikström
  • Matti Joensuu
  • Minna Savinainen
Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2018-02-23

Viittaaminen

Unkila, K., Lautala, K., Wikström, M., Joensuu, M., & Savinainen, M. (2018). Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä: Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari. Kuntoutus, 41(1), 33–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kuntoutus/article/view/100411