Lapsiperheiden arjen vahvuudet varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmasta

  • Anja Rantala
  • Sanna Uotinen
Avainsanat: lapsiperheen arki, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, vahvuus, ekokulttuurinen teoria

Abstrakti

Katsauksemme pohjautuu ekokulttuuriseen teoriaan, jonka mukaan perheen arjen sujumisella, vanhempien hyvinvoinnilla ja lapsen kehityksellä on kiinteä yhteys toisiinsa. Tavoitteenamme on tuoda esille, millaisia vahvuuksia varhaiskasvatuksen erityisopettajat näkevät oman työnsä kautta lapsiperheiden arjessa. Lähetimme sähköpostilla kyselyn, johon vastasi 368 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, joiden työ painottuu konsultoivaan työhön. Tarkastelumme pohjautuu kyselyn yhteen kysymykseen, jossa vastaajat kirjoittivat näkemyksiään lapsiperheiden arjesta. Näistä vastauksista löysimme neljä vahvuuksien ulottuvuutta: vanhempien tietoisuus ja rohkeus toimia, yhteistyömyönteisyys, koko perheen hyvinvointi sekä lapsen edun ensisijaisuus perheen arjessa. Kaikissa vastauksissa ei ollut mainintoja perheiden vahvuuksista, mutta useat ammattilaiset näkivät perheiden tekevän parhaansa lapsen edun puolesta ja suhtautuvan myönteisesti yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Myönteisten seikkojen esille tuominen vaikeinakin aikoina lisää positiivista ilmapiiriä ja jaksamista.

Osasto
Katsaukset ja analyysit
Julkaistu
maalis 19, 2021
Viittaaminen
Rantala, A., & Uotinen, S. (2021). Lapsiperheiden arjen vahvuudet varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmasta. Kuntoutus, 44(1), 37–42. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.103340