Digitaalisuuden mahdollisuuksia puheterapiapalvelussa

  • Sami Kauppinen
  • Elina Kesäniemi
  • Sari Helenius
Avainsanat: digitaaliset palvelut, puheterapia, verkkopohjainen kuntoutus, julkinen sektori, yhteiskehittäminen

Abstrakti

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan digitaalisesta transformaatiosta on haettu keinoja puuttua sosiaali- ja terveyspalveluissa esiintyviin haasteisiin ja parantaa palveluiden kattavuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua. Samalla, kun tunnustetaan digitaalisen teknologian rooli palveluiden vahvistamisessa, on yhtä tärkeää ymmärtää digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia asiakkaan hoitopolkuun, kuten myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työhön. Tässä katsauksessa tarkastelemme puheterapian näkökulmasta digitaalisen palvelun tuottamia muutoksia asiakkaan hoitopolussa sekä puheterapeutin työssä. Tarkasteltaessa digitaalisuuden tuomia muutoksia molemmista näkökulmista keskeiset löydökset liittyvät kuntoutusjakson käynnistymiseen, yhteydenpidon intensiteettiin, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, vuorovaikutukseen kuntoutuksen aikana sekä saavutettavuuteen.

Osasto
Katsaukset ja analyysit
Julkaistu
maalis 19, 2021
Viittaaminen
Kauppinen, S., Kesäniemi, E., & Helenius, S. (2021). Digitaalisuuden mahdollisuuksia puheterapiapalvelussa. Kuntoutus, 44(1), 43–47. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.103341