Sairauskäsitykset, elämänhallinta ja sopeutumisvalmennusta koskevat odotukset

Kirjoittajat

  • Kristiina Härkäpää
  • Aila Järvikoski
  • Anu Kippola-Pääkkönen
  • Marjatta Martin
  • Ilona Autti-Rämö

Abstrakti

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään tukemaan kuntoutujaa vamman tai pitkäaikaisen sairauden hallinnassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sopeutumisvalmennukseen saapuvien aikuisten kuntoutujien elämäntilannetta, sairauskäsityksiä, hallinnan tunnetta, terveyteen liittyvää valtaistumista ja sopeutumisvalmennukseen kohdistuvia odotuksia. Kurssimuotoja oli kolme: syöpää, fibromyalgiaa ja diabetesta sairastavien kurssit. Neljän kuntoutuslaitoksen toteuttamille kursseille osallistui vuosina 2014–15 toteutetun tiedonkeruun aikana 581 kuntoutujaa, joista 377 (65 %) antoi kirjallisen suostumuksen osallistua tutkimukseen ja vastasi alkukyselylomakkeeseen. Kurssiryhmät erosivat sairauskäsitystensä suhteen toisistaan. Kuntoutujien elämäntilanne, sosiaalinen ja institutionaalinen luottamus sekä sairauden rajoitukset olivat yhteydessä hallinnan tunteeseen. Sopeutumisvalmennukseen kohdistuvat odotukset muodostivat neljä ulottuvuutta: palvelutietoja, sairautta ja sen hoitoa koskevia tietoja, psykososiaalista asiantuntijatukea sekä vertaistukea koskevat odotukset. Odotukset vaihtelivat kurssiryhmittäin. Sairauskäsityksiin liittyvät sairauden oireet, huolestuneisuus, tunnereaktiot ja käsitys hoidon vaikutuksista ja omista vaikutusmahdollisuuksista selittivät odotusten vaihtelua. Tietoihin ja psykososiaaliseen asiantuntija-apuun kohdistuvien odotusten todennäköisyyttä lisäsi terveyteen liittyvän valtaistumisen osalta tiedollisen hallinnan vähäisyys, kun taas vertaistukeen liittyvien odotusten todennäköisyyttä lisäsi vahva tiedollinen ja psykososiaalinen hallinta.

Abstract

Illness perceptions, empowerment and rehabilitation expectations of persons attending psychosocial rehabilitation

Adaptation training is a form of psychosocial rehabilitation that aims to empower the client in coping with his or her illness or disability. The aim of the study was to examine the life situation, sense of mastery, illness perceptions, health-related empowerment and rehabilitation needs and expectations of clients attending adaptation training courses for adults with cancer, fibromyalgia or diabetes. In 2014–15, 581 clients attended these courses in four rehabilitation centers; 377 of them gave their informed consent to participate the study and answered the questionnaire at the beginning of the course. The three groups differed according to their illness perceptions and rehabilitation expectations, but there was also much variance between group members. Life situation, perceived disability, and social and institutional trust were associated with sense of mastery. Rehabilitation expectations were grouped into four main dimensions, i.e., information about services and support, information about the illness and treatment and rehabilitation options, psychosocial professional support, and peer support. Illness perceptions, i.e. perceived symptoms, worry, emotional reactions, experienced outcomes of treatment, and perceptions of one’s own possibilities to influence the illness were associated with different dimensions. Health-related empowerment was also connected with expectations. Expectations for information and professional help were stronger in those with weak informational mastery, whereas expectations for peer support were stronger with those whose informational and psychosocial mastery was better than average.

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2016-10-28

Viittaaminen

Härkäpää, K., Järvikoski, A., Kippola-Pääkkönen, A., Martin, M., & Autti-Rämö, I. (2016). Sairauskäsitykset, elämänhallinta ja sopeutumisvalmennusta koskevat odotukset. Kuntoutus, 39(3), 6–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kuntoutus/article/view/112992