Kelan sydänkuntoutuksen ydinelementit asiakkaan näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Riitta Seppänen-Järvelä

Avainsanat:

Kela, kuntoutus, sydänkuntoutus, ydinelementit, implementaatio, kuntoutuksen toteuttaminen

Abstrakti

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on julkaistu määrittelyjä sydänkuntoutuksen ydinelementeistä (core components). Ne viittaavat tekijöihin, joiden kautta kuntoutuksen halutut vaikutukset mahdollistuvat ja jotka johtavat toivottuihin tuloksiin. Kuntoutuksen ydinelementtien toteutumista on kuitenkin arvioitu niukasti, erityisesti asiakkaiden kokemuksellinen näkökulma puuttuu tutkimuskirjallisuudesta. Tämä tutkimus selvitti Kelan sydänkuntoutuskurssien asiakkaiden näkemyksiä niistä asioista, jotka olivat heidän näkökulmastaan omassa kuntoutumisessa ja kuntoutuksen toteutumisessa tärkeitä. Eri puolilla maata järjestettyihin viiteen ryhmähaastatteluun osallistui yhteensä 39 henkilöä. Laadullisen sisällönanalyysin pohjalta kuvattiin kuntoutuksen ydinelementit, jotka olivat asiakkaan oma toiminta, kuntoutuksen sisällöt ja sen toteuttaminen. Kuntoutuksen sisällöt mukailivat kirjallisuudessa määriteltyjä sydänkuntoutuksen ydinelementtejä. Asiakkaan kokemus sydänkuntoutuskurssin toteutumisesta ja toteuttamisesta oli merkityksellistä hänen kuntoutumisensa kannalta, mikä tulisi ottaa huomioon sekä kuntoutuksen ydinelementtien määrittelyissä että kuntoutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Abstract

The core components of KELA’s cardiac rehabilitation from the client’s point of view

Core components refer to the factors through which the desired effects of rehabilitation are made possible and which lead to the desired results. There is much of literature on core components for cardiac rehabilitation. Yet, little is known about the implementation of the core components, especially from clients’ experience-based perspective. The purpose of this study was to examine the most important and helpful components of rehabilitation from the point of view of clients who attended Kela’s cardiac rehabilitation. Based on qualitative content analysis of five group-interviews, the core components were: 1) client’s own action 2) contents of rehabilitation, and 3) implementation of rehabilitation. The contents of the rehabilitation adapted the core elements of cardiac rehabilitation defined in the literature. The client's experience of the realization and implementation of the cardiac rehabilitation were significant for his or her rehabilitation, which should be taken into account both in defining the core components of rehabilitation and in the planning and development of rehabilitation.

Keywords: Kela, rehabilitation, cardiac rehabilitation, core components, implementation

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2024-06-12

Viittaaminen

Seppänen-Järvelä, R. (2024). Kelan sydänkuntoutuksen ydinelementit asiakkaan näkökulmasta. Kuntoutus, 47(2), 18–31. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.146319