Käyttäjänimet käytössä: Henkilöviittaukset suomalaisen peliyhteisön verkko- ja kasvokkaiskeskustelussa

Kirjoittajat

  • Lasse Hämäläinen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Eräs pelikulttuurin ilmentymä ovat tietystä pelistä kiinnostuneiden henkilöiden muodostamat yhteisöt. Niissä keskustellaan paitsi itse pelistä ja pelitapahtumista, myös yhteisön jäsenistä. Mutta mitä nimiä heistä käytetään – etunimiä, käyttäjänimiä vai joitakin muita nimiä? Tässä artikkelissa kysymystä tarkastellaan suomalaisen pelisivusto Aapelin Minigolf-pelin harrastajayhteisön verkko- ja kasvokkaiskeskusteluissa. Lähes 20 vuoden ajan toiminut yhteisö on pienehkö mutta tiivis, ja se koostuu pääosin nuorista suomalaisista miehistä.

Useimmat pelaajayhteisön jäsenet ovat saaneet kutsumanimen, jota käytetään yhteisön arkisissa keskusteluissa melko vakiintuneesti. Kutsumanimet muodostetaan pääosin virallisen käyttäjänimen pohjalta lyhentämällä (esim. Jeppe-82 > Jeppe; Haamukirjailija > Haamu; Humahuta > Humis), mutta jotkin käyttäjänimet toimivat kutsumaniminä sellaisenaan. Nimien käytössä on kuitenkin jonkin verran tilanne- ja puhujakohtaista variaatiota. Virallisluonteisissa keskusteluissa käytetään useammin käyttäjänimen rekisteröityä muotoa. Henkilöiden etunimiä ja erilaisia tilapäisiä kutsumanimiä käytetään etenkin kielelliseen leikittelyyn sekä osoittamaan puhujan ja nimen kantajan välistä läheistä suhdetta. Tutkimuksessa käsitellään myös käyttäjänimen vaihtamisen ja useilla käyttäjänimillä samanaikaisesti pelaamisen vaikutusta kutsumanimeen.

 

Usernames at use: Personal references in online and face-to-face conversations of a Finnish gaming community

One form of gaming culture are communities of persons interested in the same game. In these communities, members discuss not only the game and their experiences during gameplay, but also other community members. But what names do they use among the community – given names, usernames, or some other names? This article examines the question in the online and face-to-face conversations of Playforia Minigolf hobbyist community. This small but close-knit community, consisting mostly of Finnish young males, has been running for almost 20 years.

Most members of the community have a calling name, which is principally used in referring to them in everyday discussions of the community. Calling names are mostly formed on the basis of person’s official registered username through shortening (e.g. Jeppe-82 > Jeppe; Haamukirjailija > Haamu; Humahuta > Humis), but some usernames work as calling names as such. There are, however, some situational and speaker-related variation in the name usage. In most official contexts, the registered form of the username is often used. Given names and several kinds of temporary pet names are used for playing with the language or for indexing the close relationship between the speaker and the name bearer. The study also deals with questions related to changing username and playing with multiple usernames simultaneously.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2019-12-06

Viittaaminen

Hämäläinen, L. (2019). Käyttäjänimet käytössä: Henkilöviittaukset suomalaisen peliyhteisön verkko- ja kasvokkaiskeskustelussa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 32(3), 46–62. https://doi.org/10.23994/lk.87957