Toimituskunta

Päätoimittaja
Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti (pt@maaseutututkimus.fi)

Toimitussihteeri
Heli Ilola (toimitussihteeri@maaseutututkimus.fi)

Toimituskunta

Tuomas Kuhmonen, Turun yliopisto

Katri Lassila, Aalto yliopisto

Marko Nousiainen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL

Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto

Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto

Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki

Katriina Soini, Luonnonvarakeskus LUKE

Kaarina Tervo-Kankare, Oulun yliopisto

Seija Tuulentie, Luonnonvarakeskus LUKE