Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän toimivuus ja kehittäminen

Kirjoittajat

  • Toivo Muilu Luonnonvarakeskus
  • Olli Voutilainen Luonnonvarakeskus

Avainsanat:

maaseutuvaikutusten arviointi, maaseudun muutos, paikkaperustainen kehittäminen, osallistava suunnittelu

Abstrakti

Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) on menetelmä, jolla pyritään lisäämään maaseutua koskevan suunnittelun osapuolten keskinäistä dialogia ja parantamaan maaseudun erityispiirteiden huomioimista muutostilanteissa. Menetelmä pohjautuu osallistavan suunnittelun periaatteisiin. Se on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2009. Tässä katsauksessa esitellään menetelmän kansainvälinen tausta sekä kokemuksia ja näkemyksiä sen käytöstä. Vaikka menetelmää ovat Suomessa suositelleet muiden muassa valtioneuvosto, eduskunta ja Kuntaliitto, siitä ei ole muodostunut maaseutua koskevien aluemuutosten vakiintunutta suunnittelukäytäntöä, ja menetelmää kohtaan on esitetty paljon kritiikkiä. Tässä katsauksessa havaitut ongelmat ja kehittämistarpeet on jäsennetty neljään kokonaisuuteen: MVA:n menetelmällinen kehittäminen, suhde muuhun suunnitteluun, menetelmän sitovuus ja vastuutus sekä tunnettuus ja vaikuttavuus. Tuloksia tarkastellaan sosiaalisen innovaation viitekehyksessä.

Osasto
Katsaus

Julkaistu

2021-05-27

Viittaaminen

Muilu, T., & Voutilainen, O. (2021). Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän toimivuus ja kehittäminen. Maaseutututkimus, 29(1), 60–83. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/109035