Kestävyyttä kohden?

Kalastuksen säätelyn tietoperustaisuus ja hyväksyttävyys Lieksanjoen Ruunaan koskilla

Kirjoittajat

  • Timo Haapasalo Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Virkistyskalastus, Säätely, Ekologinen kestävyys, Sosiaalinen kestävyys, Ruunaan kosket

Abstrakti

Virkistyskalastus lukeutuu Suomen suosituimpiin harrastuksiin. Kalastusta ohjataan ensisijaisesti erilaisilla pyyntiväline- ja aikarajoituksilla sekä saaliskiintiöillä, joiden avulla pyritään turvaamaan kalakantojen säilyminen ja pyynnin kestävyys. Kestävässä virkistyskalastuksen säätelyssä kyse ei ole pelkästään kalastuksen aiheuttaman suoran kuolleisuuden rajoittamisesta, vaan toiminnassa on huomioitava myös muut kalastuksen aiheuttamat vaikutukset. Artikkelissa tarkastellaan kalastuksen säätelyn tietoperustaa ja hyväksyttävyyttä Lieksanjoen Ruunaan koskilla. Tutkimusaineistona käytetään Ruunaan kalastajille kohdennetun kyselyn vastauksia. Tulokset osoittavat, että kalastuksen säätely on Ruunaalla edennyt kohti aiempaa tietoperustaisempaa ja kestävämpää suuntaa, mutta säätelyssä on kuitenkin jäljellä kestävyysvajetta. Aineistojen mukaan säätelyä on mahdollista kehittää nykyisestä ja näin edistää kalastusharrastuksen kokonaisvaltaista kestävyyttä. Tulosten perusteella virkistyskalastajat ovat monimuotoinen harrastajien joukko, mikä on huomioitava alueellisia kalastusjärjestelyitä ja -säätelyä kehitettäessä.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2021-11-30

Viittaaminen

Haapasalo, T. (2021). Kestävyyttä kohden? Kalastuksen säätelyn tietoperustaisuus ja hyväksyttävyys Lieksanjoen Ruunaan koskilla. Maaseutututkimus, 29(2), 32–62. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.109150