Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus tutkimuskohteena

Kirjoittajat

  • Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Abstrakti

Maaseudut ja kaupungit ovat arjen elämisen paikkoja. Ne eivät kuitenkaan ole vain fyysisiä elinympäristöjä, vaan myös abstrakteja olioita ja kulttuurisia merkitysjärjestelmiä, joista viestimme eri muodoin, kuten kielen kautta. Sekä maaseudusta että kaupungista puhutaan usein yleistäen, vaikka toisaalta tiedetään, että nämä kategoriat sisältävät aineksia hyvin erilaisten kaupunkien ja maaseutujen erityislaatuisista paikallisista todellisuuksista.

Niin kaupungit kuin maaseudut voidaan siis ymmärtää fyysisen, yhdyskuntarakenteen ilmentämien maantieteellisten muotojensa lisäksi kulttuurisesti tuotetuiksi tiedollisiksi konstruktioiksi, joiden käyttöä ja tulkintaa määrittävät kunkin aikakauden kulttuureissa jaetut käsitykset, kuvaukset ja merkitykset. Koska maaseutu ja kaupunki ovat jatkuvasti muuntuvia olioita, niiden suhdekaan ei voi olla staattinen.

Osasto
Luvut

Julkaistu

2021-12-30

Viittaaminen

Hyyryläinen, T. (2021). Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus tutkimuskohteena. Maaseutututkimus, 29(Teema), 13–32. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.112885