Mikkelin markkinat maalaisten ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkana paikallislehtien kuvaamana 1800-luvun jälkipuoliskolla

Kirjoittajat

  • Eeva Uusitalo Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Avainsanat:

maaseutu, kaupunki, markkinat, tori, Mikkeli, kansa

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissa maaseudun ja kaupungin suhdetta Mikkelin markkinoilla 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Esitän kulttuurisen tulkinnan markkinatapahtumasta kaupungin ja maaseudun suhteen kuvastajana. Kiinnitän huomioni sanomalehtiaineistoon nojautuen siihen, millaisia jatkuvuuksia ja sosiaalisia asetelmia maaseudun ja kaupungin suhteesta on löydettävissä Mikkelin markkinoita koskevassa lehtikirjoittelussa. Kuvailen ja analysoin, miten kaupunkiin saapuneista maalaisista ja heidän markkinakäyttäytymisestään kirjoitettiin. Nostan esiin myös kaupungin näkökulmaa ja analysoin, miten kaupunkilaiset reagoivat markkinatunnelmaan ja kaupungin vallanneisiin maalaisiin. Markkinatapahtumasta muodostuu lehtien sivuilla värikäs näytelmä, jonka pääosaa esittävät kaupungin kadut valtaavat maalaiset kaupunkilaisten seuratessa tapahtumia sivusta. Markkinoiden aikana sosiaalinen järjestys kääntyy ylösalaisin. Markkinatorista muodostui muutamaksi päiväksi monenlaisten merkitysten ja intressien sävyttämä paikka, jossa maaseutu ja kaupunki sekoittuivat, niiden väliset ristiriidat 

Osasto
Luvut

Julkaistu

2021-12-30

Viittaaminen

Uusitalo, E. (2021). Mikkelin markkinat maalaisten ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkana paikallislehtien kuvaamana 1800-luvun jälkipuoliskolla. Maaseutututkimus, 29(Teema), 99–129. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.112889