Monipaikkaisten asukkaiden toimijuuden representaatiot yhteiskunnallisen muutoksen välineenä

Kirjoittajat

  • Manu Rantanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Avainsanat:

maaseutu, kaupunki, monipaikkainen asuminen, vapaa-ajan asukkaat, yhteiskunnallinen muutos

Abstrakti

Monipaikkaiset asukkaat ovat keskeisiä maaseudun toimijoita Suomessa. Nimitystä käytetään artikkelissa yleiskäsitteenä vapaa-aikaansa maaseudulla viettävistä henkilöistä, jotka asuvat toisella paikkakunnalla. Itsenäisyyden aikana heihin on kohdistettu monia odotuksia, toiveita ja pelkoja. Monipaikkaisten asukkaiden toimijuuden representaatiot liittyvät aikansa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja niiden kautta on vaikutettu yhteiskunnan muutokseen tuottamalla jakolinjoja tai pyrkimällä kaventamaan niitä. Monipaikkaisista asukkaista käytetyille nimityksille annetut merkitykset sekä kontekstit, joissa niitä on käytetty, ovat tapoja, joilla julkinen sektori ja muut intressiryhmät ovat asettaneet heitä haluttuihin toimija-asemiin. Maaseudun Tulevaisuus ja Länsi Savo -lehtien kirjoituksien perusteella tarkasteltu aika jakautuu kolmeen periodiin: Kaupungin ja maaseudun jännitteisyyden jakso (1917–1957), Eheytyvän naapuruuden jakso (1958–1987) ja Maaseudun kehittämisen jakso (1988–2018). Representaatioiden keskeisiä yhteiskuntapoliittisia suhteita ovat maaseutu-kaupunki, eliitti-rahvas sekä paikallinen-valtakunnallinen -suhteet. 

Osasto
Luvut

Julkaistu

2021-12-30

Viittaaminen

Rantanen, M. (2021). Monipaikkaisten asukkaiden toimijuuden representaatiot yhteiskunnallisen muutoksen välineenä. Maaseutututkimus, 29(Teema), 131–163. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.112890