Moderni murtautuu Ilmajoelle

Suomalaisen maalaiskylän maisemanmuutos 1960-luvulla

Kirjoittajat

  • Jaakko Mäntylä Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
  • Sulevi Riukulehto Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Avainsanat:

maisemanmuutos, kirkonkylät, maalaistaajamat, moderni

Abstrakti

Nykyisenkaltaisen suomalaisen kirkonkylän perustyyppi syntyi noin 30 vuodessa viime sotien jälkeen. Uudet teolliset materiaalit, menetelmät ja yhdyskuntarakentamisen ratkaisut toistettiin kaikkialla. Myös kaavoitus yhtenäistyi. Taajamat alkoivat muistuttaa toisiaan, mutta niiden sisäinen rakenne muuttui kerroksisemmaksi. Uudet julkiset ja kaupalliset toimitilat poikkesivat kirkonkylien paikallisista tyyleistä ja perinteistä. Artikkeli valottaa tämän maisemanmuutoksen historiaa kahdesta näkökulmasta: Miten moderni murtautui maalaispitäjiin? Miten paikallisyhteisöille tärkeiden tyylien ja paikkojen katoaminen koettiin? Esimerkkikuntana on eteläpohjalainen Ilmajoki.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2022-06-21

Viittaaminen

Mäntylä, J., & Riukulehto, S. (2022). Moderni murtautuu Ilmajoelle: Suomalaisen maalaiskylän maisemanmuutos 1960-luvulla. Maaseutututkimus, 30(1), 7–35. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.119750