Muualta meille

Maahanmuuttajat ja me maaseudun maailmankansalaisina

Kirjoittajat

  • Maarit Sireni Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Avainsanat:

maailmankansalaisuus, maahanmuutto, maaseutumielikuvat, monikulttuurisuus

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan arkisen maailmankansalaisuuden ilmenemistä Pohjois-Karjalaan päätyneiden ulkomaalaistaustaisten kertomuksissa itsestään, kohtaamisistaan pohjoiskarjalaisten kanssa sekä kokemuksistaan Itä-Suomesta uutena asuinpaikkanaan. Tavoitteena on pohtia maaseutututkimukseen omaksutun maailmankansalaisuuden käsitteen käyttökelpoisuutta kotimaisessa kontekstissa. Aineistona käytetään sanomalehti Karjalaisessa julkaistuja haastatteluja, joita analysoidaan teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoittaa, että maailmankansalaisuuden käsitteen avulla voidaan tehdä näkyväksi kantaväestön ja maahanmuuttajien monenlaista liikkuvuutta ja yhteyksiä maaseudulla. Sen avulla voidaan myös kuvata ryhmien välisten kulttuuristen erojen epätäydellistä ja osittaista liudentumista. Maailmankansalaisuus on käyttökelpoinen käsite, kun tavoitteena on purkaa maahanmuuttoa käsittelevien tutkimusten stereotyyppisiä mielikuvia maaseutumaisuudesta ja kaupunkimaisuudesta. Samalla on mahdollista kyseenalaistaa kategorisia oletuksia kokemattomasta ja vastahankaisesti maahanmuuttajiin suhtautuvasta maaseutuväestöstä.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2022-06-21

Viittaaminen

Sireni, M. (2022). Muualta meille: Maahanmuuttajat ja me maaseudun maailmankansalaisina. Maaseutututkimus, 30(1), 36–60. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.119772