Kohti politiikka- ja paikkaperustaista kehittämisrahoituksen allokointia

Kirjoittajat

  • Olli Lehtonen Itä-Suomen yliopisto
  • Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskus
  • Mikko Salminen Luonnonvarakeskus

Avainsanat:

maaseudun kehittämisohjelma, kehittämisvarojen allokointimalli, paikkatieto, ELY-keskusalue

Abstrakti

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja ELY-keskusalueiden rahoituksen kytkentä on perustunut pääasiassa alueiden maaseudun väestöosuuksiin ja edellisen kauden kehittämisrahoituksen toteumaan. Näiden perusteella kehittämisrahoitus on jaettu ELY-keskusalueille. Artikkelin tavoitteena on tarkastella, miten kehittämisrahoituksen politiikkavaikutusta voitaisiin parantaa kytkemällä kehittämisrahoituksen jako tiiviimmin ELY-keskusalueiden ominaisuuksiin sekä niihin kehittämistarpeisiin, jotka sisältyvät kyseisen alueen itselleen kirjoittamaan kehittämisohjelmaan. Tavoitetta varten on muodostettu paikkatietokanta ELY-keskusalueiden maaseutualueiden ominaisuuksista ja kehitetty laskentamenetelmä, jonka tarkoitus on kohdentaa kehittämisrahoitus paremmin alueiden ominaisuuksien ja kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Näin luotua vaihtoehtoista allokointimallia verrataan artikkelissa aiemmin käytettyyn allokointimenetelmään. Tulokset osoittavat, että nykyisin kehittämisohjelman tavoitteet kehityserojen pienentämisestä eivät toteudu. Maaseutuohjelmaa leimaa aluesokeus, koska sen tavoitteet eivät kytkeydy maaseutualueiden ominaisuuksiin kehittämisrahoituksen jakamisessa. Artikkelin tutkimuskysymykset ovat keskeisiä kehitettäessä kehittämisrahoituksen allokointikriteereitä.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2022-06-21

Viittaaminen

Lehtonen, O., Vihinen, H., & Salminen, M. (2022). Kohti politiikka- ja paikkaperustaista kehittämisrahoituksen allokointia. Maaseutututkimus, 30(1), 61–87. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.119853