Mikä maaseutumatkailutuotteen vastuullisuudessa kiinnostaa?

Mökkimatkailutuotteen vastuullisuusviestintä eri kohderyhmien näkökulmista

Kirjoittajat

  • Katja Pasanen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

maaseutumatkailu, vastuullinen matkailu, kestävä matkailu, vastuullisuusviestintä

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan, mistä maaseutumatkailutuotteen vastuullisuuden päätemoista ja sisällöistä yritysten tulisi viestiä eri kohderyhmille, jotta vastuullisuusviestintä olisi kuluttajista kiinnostavaa ja edistäisi ostopäätöstä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla 515 suomalaiselta ja 498 venäläiseltä kuluttajalta kuluttajapaneelia hyödyntäen. Pääkomponenttianalyysillä löydettiin viisi viestinnällistä pääteemaa: ympäristön ja ilmaston suojelu, resurssitehokkuus, paikallinen kulttuuri ja elämäntapa, paikallinen elinvoima ja talous sekä liikenne ja liikkuminen. Näistä sekä suomalaisia että venäläisiä vastaajia kiinnostivat eniten paikalliseen kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvä teema ja vähiten paikalliseen elinvoimaan ja talouteen liittyvä kokonaisuus. Tutkimuksen tulokset tuovat uutta tietoa merkittävimmistä ja kiinnostavimmista maaseutumatkailutuotteen ostopäätökseen vaikuttavista kohderyhmäkohtaisista vastuullisuusviestinnän teemoista ja sisällöistä matkailualalla sekä auttavat maaseutumatkailuyrityksiä kehittämään vastuullisuusviestintäänsä.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2022-12-13

Viittaaminen

Pasanen, K. (2022). Mikä maaseutumatkailutuotteen vastuullisuudessa kiinnostaa? : Mökkimatkailutuotteen vastuullisuusviestintä eri kohderyhmien näkökulmista. Maaseutututkimus, 30(2), 8–38. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.124993