Yli sinisten vaarojen: Affektiivisuus Sotkamoa käsittelevissä novelleissa

Kirjoittajat

  • Maarit Sireni Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Avainsanat:

paikkatunne, tunteet, affektit, maaseutumaantiede, Sotkamo

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan paikkaan liitettyjä tunteita ihmismaantieteen ja affektien tutkimuksen käsitteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä kokemukset ja aistimukset tuottavat paikan tunnun, vaikuttavat yksilöiden käsityksiin itsestään paikkakuntalaisina ja vahvistavat paikkatunnetta. Tutkimuksessa tunnistetaan eri tavoin ilmaistuja tunnekokemuksia kiinnittäen huomiota sekä nimettyihin tunteisiin että kehollisiin tunnetiloihin eli affekteihin. Aineisto koostuu Sotkamo 375 vuotta -novellikirjoituskilpailun teksteistä. Analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Nimettyjä tunnesanoja teksteissä ovat kaipaus, ylpeys, rakkaus, ikävä ja rauha. Keholliset tunnekokemukset kytkeytyvät Sotkamon maisemiin ja luonnonelementteihin sekä myös paikkakunnan historiaan ja suulliseen perinteeseen.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2023-12-05

Viittaaminen

Sireni, M. (2023). Yli sinisten vaarojen: Affektiivisuus Sotkamoa käsittelevissä novelleissa. Maaseutututkimus, 31(2), 40–62. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.130741