Paikkaseksikkyyttä maaseudulla

Tuomas Honkaniemi: Maaseutuja kaupungissa – Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta. Acta Wasaensia 508. Vaasan yliopisto 2023. 186 s.

Kirjoittajat

  • Sulevi Riukulehto Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Osasto
Arvio

Julkaistu

2023-12-05

Viittaaminen

Riukulehto, S. (2023). Paikkaseksikkyyttä maaseudulla: Tuomas Honkaniemi: Maaseutuja kaupungissa – Paikkaseksikkyys-ilmiön relationaalinen tulkinta. Acta Wasaensia 508. Vaasan yliopisto 2023. 186 s. Maaseutututkimus, 31(2), 97–100. https://doi.org/10.51807/maaseutututkimus.138102