Koettu arjen hyvinvointi ja sen murtumat maaseudun naisten kertomuksissa

Kirjoittajat

  • Mari Kattilakoski UEF
  • Maarit Sireni UEF

Abstrakti

Hyvinvointia mitataan monin tavoin. Sitä voidaan tarkastella ulkoapäin asetetuin kriteerein tai yksilöiden omien kokemusten pohjalta. Tämä artikkeli edustaa jälkimmäistä tutkimusotetta. Artikkelissa tarkastellaan maaseudulla asuvien naisten kokemuksia arjen hyvinvointia tukevista ja sitä murentavista tekijöistä. Aineistona käytetään maaseudun arkea käsitteleviä kirjoituskilpailutekstejä, joita analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoittaa, että hyvinvoinnin kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen edellyttää sekä kokemuksellisen hyvinvointitiedon että ihmisten erilaisiin elinympäristöihin kytkeytyvien hyvinvointikysymysten aktiivisempaa huomioon ottamista.

Osasto
Artikkeli

Julkaistu

2020-05-15

Viittaaminen

Kattilakoski, M., & Sireni, M. (2020). Koettu arjen hyvinvointi ja sen murtumat maaseudun naisten kertomuksissa. Maaseutututkimus, 28(1), 7–28. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94368