Metsänomistajien suhtautuminen metsien luonnontuotteiden kartoitukseen

Kirjoittajat

  • Ron Store Luonnonvarakeskus
  • Rainer Peltola Luonnonvarakeskus

Avainsanat:

maanomistajat, luonnonraaka-aineet, luonnontuotekartat, marjapaikkakartat

Abstrakti

Luonnontuotteisiin, kuten marjoihin, sieniin ja yrtteihin sekä luonnossa virkistäytymiseen kohdistuva kiinnostus on lisääntynyt, mikä on luonut tarpeen kartoittaa luonnontuotteiden potentiaalisia keruupaikkoja. Merkittävä osa keruutoiminnasta kohdistuu jokamiehenoikeuden nojalla yksityismaille. Tässä artikkelissa selvitetään kyselytutkimuksen avulla keskipohjalaisten yksityismetsänomistajien suhtautumista luonnontuotekarttoihin ja erityisesti marjakarttoihin. Tulosten mukaan enemmistö metsänomistajista pitää marjakarttojen laadintaa hyvänä asiana, mutta katsoo, ettei marjakarttoja tulisi julkaista ilmaiseksi yleiseen käyttöön ja että julkaisuun pitäisi olla maanomistajan lupa. Metsänomistajien mielestä parhaiten marjakartat soveltuisivat valtion talousmetsiin ja retkeilyalueille. Marjapaikkakarttojen laadinnan hyvänä puolena nähtiin, että marjasato saataisiin paremmin talteen ja haittapuolina nousivat esille huoli omiksi koettujen marjapaikkojen paljastumisesta ja kilpailun lisääntymisestä.

Viittaaminen

Store, R., & Peltola, R. (2020). Metsänomistajien suhtautuminen metsien luonnontuotteiden kartoitukseen. Maaseutututkimus, 28(2), 6–31. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/99281