”Veran” ja ”Husseinin” arki ja asettuminen raja-alueen maaseudulle

Etnografinen tutkimus kahdesta maahanmuuttajataustaisesta väestöryhmästä Pohjois-Karjalassa

  • Pirjo Pöllänen UEF, Karjalan tutkimuslaitos
Avainsanat: maaseutu, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, venäjänkieliset, raja-alue

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan arkea ja asettumista Pohjois-Karjalan maaseudulle. Tarkastelun kohteena on kaksi maahanmuuttajataustaista ryhmää venäjänkieliset ja turvapaikanhakijat raja-alueen maaseudulla. Teoreettisen viitekehyksen muodostaa maahanmuuttajien ylirajainen arki. Tutkimusmetodologia paikantuu arjen etnografiaan. Analyysi rakennetaan kahden tyyppitarinan ”Veran” ja ”Husseinin” kautta etnografisesta aineistosta ja aikaisemmasta tutkimuksesta. ”Veran” ja ”Husseinin” kautta maahanmuuttajien Pohjois-Karjalaan kiinnittymistä ja arkea katsotaan kolmen teeman paikan, työelämän ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että venäjänkielinen ”Vera” on juurtunut Pohjois-Karjalan maaseudulle, jossa rajan läheisyys ja mahdollisimman mutkaton rajan ylitys on keskeinen osa hänen ylirajaista arkeaan. Husseinin kiinnittyminen alueeseen on puolestaan hauraampaa, ja hänen arkeaan varjostaa toimettomuus ja epävarmuus oikeudesta jäädä Suomeen.

Osasto
Artikkeli
Julkaistu
loka 28, 2020
Viittaaminen
Pöllänen, P. (2020). ”Veran” ja ”Husseinin” arki ja asettuminen raja-alueen maaseudulle: Etnografinen tutkimus kahdesta maahanmuuttajataustaisesta väestöryhmästä Pohjois-Karjalassa. Maaseutututkimus, 28(2), 32–60. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/99282