Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsittelevä tiedelehti, jota on julkaistu vuodesta 2004 lähtien. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia puheenvuorot-, ajankohtaista- ja lektiot-osastoilla.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa journal.fi-palvelussa heti sen ilmestyttyä.

Vuoden 2018 toisen numeron teemana on Paikallinen arki matkailussa. Teemanumeron tavoitteena on ottaa osaa kasvavan matkailun ilmiön tarkasteluun ja ymmärtämiseen – paikallisesta arjesta käsin. Millaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksia matkailu voi tarjota erilaisille toimijoille, kuten asukkaille, yrittäjille, yhdistyksille, urheiluseuroille tai muille kansalaistoiminnan muodoille? Teemanumero pyrkii antamaan tilaa erilaisille äänille kasvua painottavissa keskusteluissa. Teemanumeron toimittavat Maria Hakkarainen, Minni Haanpää ja Anu Harju-Myllyaho. Siihen tarkoitettujen tekstien abstraktit tulee lähettää hyväksyttäväksi viimeistään 30.8.2018 sähköpostitse osoitteeseen: maria.hakkarainen(at)ulapland.fi. Käsikirjoitukset lähetetään journal.fi-palvelussa viimeistään 15.10.2018.