Toimituskunta

Päätoimittajat
Juho Pesonen
Itä-Suomen yliopisto
juho.pesonen[at]uef.fi

Sanna-Mari Renfors
Satakunnan ammattikorkeakoulu
sanna-mari.renfors[at]samk.fi

Toimitussihteeri
Johanna Heinonen
Itä-Suomen yliopisto
johanna.heinonen[at]uef.fi

Toimituskunta
José-Carlos García-Rosell, Sosiaalisesta mediasta vastaava toimittaja, Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto (yhteiskuntavastuu; vastuullinen matkailun liiketoiminta; sidosryhmäteoria; palvelumuotoilu; matkailun koulutus).

Peter Björk, Professor, Hanken Svenska handelshögskolan (marketing; consumer behaviour; destination development; tourist experience; service systems).

Johan R. Edelheim, Professor of Tourism and Media, Research Faculty of Media and Communication, Hokkaido University, Japan (matkailunähtävyydet; matkailualan korkeakoulupedagogiikka; matkailun filosofia; kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät matkailu- ja vieraanvaraisuustutkimuksessa).

Jennie Germann Molz, Professor of Sociology, College of the Holy Cross, Worcester, MA, USA (tourism mobilities; critical hospitality studies; emotion and tourism; network hospitality; mobile families; digital nomads).

C. Michael Hall, Professor, University of Canterbury, New Zealand; University of Oulu, Finland; Linnaeus University, Sweden (regional development; climate change; environmental change; policy).

Antti Honkanen, Professori, Lapin yliopisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (sesonkivaihtelut; motivaatio; kuluttajakäyttäytyminen; festivaalit).

Tuomas Hovi, Folkloristiikan yliopisto-opettaja, Turun yliopisto (perinne; populaarikulttuuri; kulttuuriperintö; Dracula; amerikansuomalaisuus; kulttuurinen identiteetti).

Emily Höckert,  Tutkijatohtori, Lapin yliopisto (vieraanvaraisuus; matkailu; etiikka; vastuullisuus; sensitiivisyys; hoiva; matkailun kulttuurintutkimus; lähimatkailu; alkuperäiskansat ja matkailu; jälkikolonialistinen tutkimusperinne; hermeneuttinen fenomenologia; uusmaterialismi; antroposeeni; tarinankerronta).

Gunnar Þór Jóhannesson, Professor, University of Iceland,  Faculty of Life and Environmental Sciences (destination development; more-than-human; actor-network-theory; relational materialism; entrepreneurship; innovation; workforce and labour; policy).

Carol Kline, Associate Professor, Hospitality & Tourism Management, Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA (animals; animal welfare; animal ethics; sustainable tourism; tourism planning; niche tourism; social justice; environment).

Raija Komppula, Matkailuliiketoiminnan professori, Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos (matkailijan käyttäytyminen; matkailumarkkinointi; elämyksellinen markkinointi; kohdemarkkinointi; matkailuliiketoiminta; yrittäjyys; palvelujen kehittäminen; sosiaalinen matkailu; luontomatkailu; maaseutumatkailu; hyvinvointimatkailu).

Henna Konu, Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke) (elämyspalveluiden kehittäminen; elämysmuotoilu; matkailutuote; asiakasymmärrys; matkailuelämys; luontomatkailu; luontosuhde; kestävä matkailu; muutosmatkailu; hyvinvointimatkailu; matkailu osana biotaloutta).

Dieter K. Müller, Professor, Department of Geography, Umeå University, Sweden (second homes; Arctic tourism; destination development; tourism impacts; indigenous tourism; mobilities; tourism geographies).

Juho Pesonen, Tutkimuspäällikkö (matkailun verkkoliiketoiminta), Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos (markkinointi; digitalisaatio; jakamistalous; teknologia; e-matkailu; sosiaalinen media).

Kati Pitkänen, Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE (vapaa-ajan asuminen; maaseudun kehitys; luonnon virkistyskäyttö; kiertotalous; kierrätys).

Riikka Puhakka, Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma (luontomatkailu; luonnon virkistyskäyttö; kestävä matkailu; ympäristövastuullisuus).

Tijana Rakić, Dr., University of Brighton, UK (visual research methods; ethnography; representations of places, cultures and identities in tourism; heritage, tourism and national identity).

Sanna-Mari Renfors, Johtava tutkija, Matkailun kehittämiskeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu (kestävän matkailun kehittäminen; kiertotalous matkailussa; matkailukoulutus).

Juulia Räikkönen, Tutkijatohtori, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Biodiversiteettiyksikkö (matkailukokemukset; tiedematkailu; elämykset; elämysarvo; elämysteknologiat; hyvinvointimatkailu; valmismatkat).

Jarkko Saarinen, Professori maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto (matkailu ja kehitys; kestävä matkailu; yhteisöperusteinen matkailu; matkailu ja ilmastonmuutos).

Svetlana Tereshchenko, Associated Professor, Saint Petersburg State Forest Technical University (forest tourism; nature-based tourism; sustainable development of nature-based tourism).

Kaarina Tervo-Kankare, Tutkijatohtori, Oulun yliopisto (matkailu ja globaali ympäristönmuutos; ilmastonmuutos; luontomatkailu; kestävän matkailun kehittäminen; vastuullinen matkailu).

Seija Tuulentie, Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke) (luontomatkailu; maankäyttökonfliktit; luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen; paikallinen tieto; loma-asuminen; arktinen yhteiskunta).