Tietoa julkaisusta

Tavoitteet ja periaatteet

Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsittelevä tiedelehti. Sen tavoitteena on edistää monipuolista, laadukasta matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta sekä niitä koskevaa keskustelua. Lehteä on julkaistu vuodesta 2004 lähtien.

Matkailututkimus-lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita (ns. kaksoissokkoarviointi) ja puheenvuoroja (avoin vertaisarviointi) sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia näkökulmia- ja lektiot-osastoilla. Yleisnumeroiden lisäksi julkaistaan tiettyyn aihepiiriin keskittyviä teemanumeroita. Teemanumeroiden toimittamisesta vastaavat vierailevat toimittajat.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa journal.fi-palvelussa heti sen ilmestyttyä. Lehden sisältöä voi käyttää (lukea, ladata, kopioida, jakaa, tulostaa ja linkittää sekä tehdä siitä hakuja) vapaasti ja maksutta kaikkiin laillisiin tarkoituksiin kysymättä lupaa julkaisijalta tai kirjoittajalta. Lehdessä julkaisevilta kirjoittajilta ei peritä maksuja. Lehti on mukana DOAJ-tietokannassa (Directory of Open Access Journals).

Lehden sisällöt, eli numerot, ovat varmuuskopioitu päätoimittajien hallinnoimaan Microsoftin pilvipalveluun. Mikäli lehden toimittaminen joskus loppuu, julkaistut numerot tullaan julkaisemaan vaihtoehtoisessa palvelussa kuten ResearchGate tai https://clockss.org/