Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsittelevä tiedelehti, jota on julkaistu vuodesta 2004 lähtien. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia puheenvuorot-, ajankohtaista- ja lektiot-osastoilla.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa journal.fi-palvelussa heti sen ilmestyttyä.