Tavoitteet ja periaatteet

Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsittelevä tiedelehti. Sen tavoitteena on edistää monipuolista, laadukasta matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta sekä niitä koskevaa keskustelua.

Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia puheenvuorot-, näkökulmia- ja lektiot-osastoilla. Yleisnumeroiden lisäksi julkaistaan tiettyyn aihepiiriin keskittyviä teemanumeroita. Teemanumeroiden toimittamisesta vastaavat vierailevat toimittajat.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa journal.fi-palvelussa heti sen ilmestyttyä. Lehden sisältöä voi käyttää (lukea, ladata, kopioida, jakaa, tulostaa ja linkittää sekä tehdä siitä hakuja) vapaasti ja maksutta kaikkiin laillisiin tarkoituksiin kysymättä lupaa julkaisijalta tai kirjoittajalta. Tämä avoimuuden periaate on yhdenmukainen kansainvälisen BOAI-määritelmän (Budapest Open Access initiative) kanssa. Lehdessä julkaisevilta kirjoittajilta ei peritä maksuja. 

Matkailututkimus-lehteä on julkaistu vuodesta 2004 lähtien. Lehden aiemmat numerot vuoteen 2016 asti ovat saatavissa Elektran kautta.