Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsittelevä tiedelehti. Sen tavoitteena on edistää monipuolista, laadukasta matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta sekä niitä koskevaa keskustelua.

Lehteä on julkaistu vuodesta 2004 lähtien. Siinä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia puheenvuorot-, näkökulmia- ja lektiot-osastoilla.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa journal.fi-palvelussa heti sen ilmestyttyä. Yleisnumeroiden lisäksi julkaistaan tiettyyn aihepiiriin keskittyviä teemanumeroita.  Teemanumeroiden toimittamisesta vastaavat vierailevat toimittajat.

Matkailututkimus-lehden aiemmat numerot vuoteen 2016 asti ovat saatavissa Elektran kautta, ja ne siirretään myöhemmin journal.fi-palveluun.