Matkailun korkeakoulutuksen henkeä etsimässä

Kirjoittajat

  • Mia Tillonen Hokkaidon yliopisto
  • Johan Edelheim Hokkaidon yliopisto

Avainsanat:

arvot, aksiologia, henkisyys, eettisyys, koroketeoria, korkeakoulutus, matkailu, Suomi

Abstrakti

Suomessa matkailun korkeakoulutasoista opetusta järjestetään viidessätoista oppilaitoksessa. Yhteensä 35 alemman ja ylemmän tason tutkintoa on tarjolla ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Monet koulutusohjelmat muistuttavat toisiaan, mutta osalla niistä on näkyvissä selkeämmin oma profiili, henki ja arvomaailma, jonka pohjalta opiskelijoita opetetaan. Artikkelissa tutkimme näitä koulutusohjelmia käyttäen Jafarin (1990) koroketeoriaa ja sen viimeaikaisia kehityssuuntia. Laadullisen tutkimuksemme tavoite on valaista, mille arvopohjalle matkailun korkeakoulukoulutus Suomessa rakentuu ja millaisen hengen tämä luo matkailun tuleviin ammattilaisiin. Tuloksissa esitämme kuvan nykytilanteesta, joka kapitalistisen realismin muovaamana keskittyy liiketaloudelliseen kasvumentaliteettiin, eettisyyden ja henkisyyden kustannuksella. Artikkelimme johtopäätöksissä avaamme keskustelun Suomen matkailun korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, ja esitämme niin matkailun kouluttajille kuin tutkijoille kysymyksiä siitä, miten matkailun koulutuksen toivotaan kehittyvän.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-09-08

Viittaaminen

Tillonen, M., & Edelheim, J. (2022). Matkailun korkeakoulutuksen henkeä etsimässä. Matkailututkimus, 18(1), 26–47. https://doi.org/10.33351/mt.113507