Innolla kohti tulevaa: Matkailun tulevaisuustietoisuus mediatekstien diskursseissa

Kirjoittajat

  • Eveliina Harju Lapin yliopisto

Avainsanat:

tulevaisuuksientutkimus, diskurssianalyysi, media, tulevaisuustietoisuus, matkailu

Abstrakti

Tutkin matkailun tulevaisuustietoisuutta diskurssianalyysin menetelmin ja media-aineistoa hyödyntäen. Media ohjaa ja muovaa yleisiä mielipiteitä sekä matkailun yhteiskunnallista asemaa nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on tulevaisuustietoisuuden viiden ulottuvuuden malli, jonka ulottuvuudet ovat aikakäsitys, toimijuus, avoimuus vaihtoehdoille, systeemisyys sekä vastuullisuus (Ahvenharju, Minkkinen & Lalot, 2018). Aineistostani rakentuivat matkailun valoisan tulevaisuuden, muuttuneen matkailun sekä epävakaan matkailun diskurssit, joissa tulevaisuustietoisuuden viisi ulottuvuutta kietoutuvat yhteen. Tutkimukseni osoittaa, että matkailun tulevaisuuksien moninaisuus ja arvaamattomuus tunnistetaan mahdollisuuksineen ja haasteineen, ja motivaatio vaikuttaa tulevaisuuteen omilla toimilla merkityksellistyy diskursseissa.

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2023-09-16

Viittaaminen

Harju, E. (2023). Innolla kohti tulevaa: Matkailun tulevaisuustietoisuus mediatekstien diskursseissa. Matkailututkimus, 19(1), 63–69. https://doi.org/10.33351/mt.130440