Mökkitutkimuksesta monipaikkaisuuteen ja etätyömatkailuun: vapaa-ajan asumisen tutkimus 2000-luvulla

Kirjoittajat

Avainsanat:

vapaa-ajan asuminen, mökkitutkimus , mökki, mökkimatkailu, monipaikkaisuus

Abstrakti

Vapaa-ajan asuminen on merkittävä osa suomalaisten vapaa-ajan viettoa ja matkailua. Suomessa on yli puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa ja on arvioitu, että jopa 2,4 miljoonaa suomalaista viettää aikaa vapaa-ajan asunnoilla vuosittain. Teemme tässä artikkelissa katsauksen vapaa-ajan asumisen tutkimukseen Suomessa. Tämä katsaus perustuu kirjallisuuslähteiden ohella omakohtaiseen kokemukseemme vapaa-ajan asumisen tutkimuksen alalta, jota on kertynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana lukuisista erilaisista tutkimushankkeista, kotimaisista ja kansainvälisistä tapahtumista, tutkijavaihdoista, mediahaastatteluista sekä osallistumisesta alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämistoimintaan ja päätöksentekoa tukevaan tutkimukseen. Lyhyen vapaa-ajan asumisen tutkimuksen historian jälkeen esittelemme viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana tehtyä tutkimusta ja keskeisiä vapaa-ajan asumisen tutkijoita ja tutkimusryhmiä. Tämän jälkeen arvioimme viime vuosien globaalien kriisien vaikutuksia vapaa-ajan asumisen tutkimukseen. Johtopäätösluvussa pohdimme matkailututkimuksen ja Matkailututkimus-lehden merkitystä vapaa-ajan tutkimuksen keskustelukenttänä ja edistäjänä ja nostamme esiin havaintojamme tutkimusaukoista ja -tarpeista.

Osasto
Katsausartikkelit

Julkaistu

2024-05-10

Viittaaminen

Pitkänen, K., & Hannonen, O. (2024). Mökkitutkimuksesta monipaikkaisuuteen ja etätyömatkailuun: vapaa-ajan asumisen tutkimus 2000-luvulla. Matkailututkimus, 20(1), 117–139. https://doi.org/10.33351/mt.143752