Kriittinen yhteiskuntatieteellinen matkailututkimus Suomessa

Kirjoittajat

  • Outi Rantala Editor in Chief, Matkailututkimus – Turismforskning – Finnish Journal of Tourism Research
  • José-Carlos García-Rosell Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto
  • Minni Haanpää Lapin yliopisto
  • Anna-Emilia Haapakoski Lapin yliopisto
  • Maria Hakkarainen Lapin yliopisto
  • Emily Höckert Lapin yliopisto
  • Salla Jutila Lapin yliopisto
  • Monika Lüthje Lapin yliopisto
  • Minna Nousiainen Lapin yliopisto
  • Soile Veijola Lapin yliopisto

Avainsanat:

Kriittinen matkailututkimus, Yhteiskuntatieteellinen matkailututkimus, Relationaalinen lähestymistapa, Osallisuus, Vastuullinen matkailu

Abstrakti

Tässä katsausartikkelissa Lapin yliopiston matkailututkijat tarkastelevat teemoja, joiden voidaan katsoa sijoittuvan suomalaisen kriittisen yhteiskuntatieteellisen matkailututkimuksen keskiöön. Uuden työn, matkailun vastuullisen talouden, hitauden ja läheisyyden, monilajisuuden, osallisuuden ja kulttuurisensitiivisyyden teemojen kautta on viime vuosina rakennettu aktiivisesti tutkimusta, jota voisi kuvailla Matkailututkimuksen pohjoista koulukuntaa (Nordic School of Tourism Research) edustavaksi tutkimukseksi – tutkimukseksi, joka pyrkii muun muassa purkamaan vastakkainasetteluita (kuten me ja toiset, luonto ja kulttuuri) ja ottaa aktiivisesti kantaa siihen, millaisia matkailun maailmoja tutkijat ovat tutkimuksen kautta luomassa. Kriittinen yhteiskuntatieteellinen tutkimusote näkyy käsillä olevan katsauksen teemoissa myös siinä, että useampi teemoista tuo esiin myös muiden kuin ihmistoimijoiden roolin yhteiskuntatieteellisiä kysymyksiä käsiteltäessä.

Osasto
Katsausartikkelit

Julkaistu

2024-05-10

Viittaaminen

Rantala, O., García-Rosell, J.-C., Haanpää, M., Haapakoski, A.-E., Hakkarainen, M., Höckert, E., Jutila, S., Lüthje, M., Nousiainen, M., & Veijola, S. (2024). Kriittinen yhteiskuntatieteellinen matkailututkimus Suomessa. Matkailututkimus, 20(1), 48–74. https://doi.org/10.33351/mt.144364