Cultural sensitivity in Sámi tourism: A systematic literature review in the Finnish context

Kirjoittajat

  • Ritva Saari Lapin yliopisto
  • Emily Höckert Lapin yliopisto
  • Monika Lüthje Lapin yliopisto
  • Outi Kugapi Lapin yliopisto
  • Nuccio Mazzullo Lapin yliopisto

Avainsanat:

kulttuurisensitiivisyys, kunnioitus, matkailu, saamelaiskulttuurit, Suomi

Abstrakti

Kulttuurisensitiivisyys saamelaismatkailussa: Suomea koskeva systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saamelaiskulttuurien käyttö suomalaisessa matkailuliiketoiminnassa on ollut ongelmallista vuosikymmenten ajan. Tässä artikkelissa pohdimme, kuinka kulttuurisensitiivisyyden käsitteen avulla voitaisiin löytää vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja uusia ratkaisuja tähän tilanteeseen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tarkastelemme, miten aiemmassa akateemisessa kirjallisuudessa on lähestytty kulttuurisensitiivisyyttä. Katsauksen mukaan kulttuurisensitiivisyyden käsitettä ei ole aiemmin käytetty matkailun yhteydessä; sen sijaan on keskusteltu kunnioituksesta, kulttuurisesta kestävyydestä, kulttuurisesta kantokyvystä, kulttuurisista representaatioista ja kulttuurisesta identiteetistä. Muilla tieteenaloilla on korostettu eheytymisen, väliensovittelun ja saamelaiskulttuurien tunnustamisen tärkeyttä. Sosiaalityön ja pedagogiikan alojen kirjallisuus osoittaa, että kulttuurisensitiivisyys auttaa etsimään vastuullisempia tapoja ajatella, tehdä ja tutkia matkailua. Kaiken kaikkiaan artikkeli peräänkuuluttaa kulttuurisensitiivisyyden käyttöä tutkimuksessa, sen teoreettista käsitteellistämistä ja käytäntöön soveltamista.

Osasto
Katsausartikkelit

Julkaistu

2020-06-10

Viittaaminen

Saari, R., Höckert, E., Lüthje, M., Kugapi, O., & Mazzullo, N. (2020). Cultural sensitivity in Sámi tourism: A systematic literature review in the Finnish context. Matkailututkimus, 16(1), 93–110. https://doi.org/10.33351/mt.88061